Alliansen har mött krisen på ett ansvarsfullt sätt

2009-11-05


Foto: Folkpartiet Liberalerna

Om Sverige ska vara lika framgångsrikt under 2000-talet som vi tidvis var under 1900-talet måste vi våga förnya politiken och inte fastna i förvaltande. Framtiden måste mötas med kunskap, arbete och företagande.

Det är huvudbudskapet när Folkpartiet samlas till landsmöte i Växjö om knappt tre veckor. I dag har jag presenterat partistyrelsens förslag, Agenda för tillväxt, som ska diskuteras på mötet. Dessa riktlinjer pekar ut viktiga frågor för Folkpartiet i valet 2010 och nästa mandatperiod.

Alliansregeringen har mött krisen på ett ansvarsfullt sätt. Huvudfokus har varit ansvar för de offentliga finanserna, en tydlig arbetslinje och ett värnande om välfärden. Det ger Sverige en bra grund att stå på när världsekonomin vänder.

Om tendenserna till uppgång i världsekonomin håller i sig blir nästa mandatperiod en tid för återhämtning. Och när världshandeln åter tar fart ökar den globala konkurrensen.

Sverige har hittills kunnat dra nytta av globaliseringen. Vår kunskapsintensiva industri har fått nya marknader och kunnat flytta tillverkning till länder med lägre kostnad, samtidigt som vi i stor utsträckning lyckats behålla viktiga funktioner på hemmaplan. Men den ordningen är inte självklar. Sverige behöver en politik som kan möta de utmaningar globaliseringen långsiktigt ställer oss inför.

Den internationella krisen har också blottlagt ett antal brister i den svenska välfärden. När ekonomin rasar drabbas människor som är svagast på arbetsmarknaden hårdast.

För att möta den globala konkurrensen och skapa sammanhållning i det svenska samhället krävs en aktiv politik. Detta ser Folkpartiets partistyrelse som liberala huvudutmaningar inför framtiden. Läs mer om förslaget här!


INLÄGGET SKRIVET AV JAN BJÖRKLUND1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 kommentarer:

Skicka en kommentar