Avstampsjobb: En motorväg till arbete för unga!

2009-11-05


Foto: Centerpartiet

Centerpartiet vill införa en ny form av anställningskontrakt för alla som avslutat en utbildning på grundskole- gymnasie- eller högskolenivå. Inom tolv månader efter examen ska de kunna anställas för 2/3 av den avtalsenliga lönen i upp till ett år. Syftet är att ge unga en snabbare väg in på arbetsmarknaden.

I Centerpartiet är vi övertygade om att det bästa sättet att höja sin produktivitet och anställningsbarhet är att faktiskt få prova på ett arbete. I en Sifoundersökning för några år sedan värderade 59 procent av arbetsgivarna ett halvår på McDonald's högre än ett halvårs statskunskapsstudier.

- Det finns en väldigt stor grupp ungdomar som står utanför arbetsmarknaden, som kommer sist in när en arbetsgivare ska välja mellan en med erfarenhet och en som saknar erfarenhet. Nu vill vi ge dem en chans att få in en fot på arbetsmarkanden, säger Annie Johansson. Hela förslaget här!

INLÄGGET SKRIVET AV DAVID PERSSON


1 2 3 4

0 kommentarer:

Skicka en kommentar