25,000 underskrifter till Kina och USA!

2009-12-10Idag överlämnade Maud Olofsson tillsammans med företrädare för bland andra Svenska FN-förbundet och Rädda barnen drygt 25 000 namnunderskrifter till amerikanska och kinesiska ambassaden inför klimattoppmötet i Köpenhamn.


De 25 000 namnen har samlats in under 2-graderskampenjens paraply. Kampanjen startade den 25 september i år på initiativ av Maud Olofsson och miljöminister Andreas Carlgren (C) och fick genast 11 organisationer som anslöt sig. Idag deltar sammanlagt 27 organisationer, däribland LO, TCO, Globe Forum, Centerpartiet samt ett antal branschorganisationer och företag.

2-graderskampanjen vill se ett globalt avtal där:

  • Alla världens länder ska delta
  • De fattigaste ländernas rätt till utveckling säkerställs
  • Temperaturen får öka högst 2 grader

INLÄGGET SKRIVET AV DAVID PERSSON

0 kommentarer:

Skicka en kommentar