Sagoberättaren Guillou

2009-10-31


Foto: PrintScreen

Desperate times call for desperate means, som det heter! Och det krävs en rejält desperat Jan Guillou för att han ska sitta två timmar och chatta med Expressen läsare. Speciellt då han själv beskrivit chatter att vara "på gränsen till meningslöshet".

Nu kryper han motvilligt till korset och spenderar två hela timmar på att svara på folks "meningslösa" frågor. Hela chatten på Expressen är full av Guillous egna motsägelser och paradoxer.

Folk undrar såklart varför han under 40 år inte berättat någonting och Guillou svarar att han inte tyckt det varit något att berätta. Men när Annalena (hennes inlägg finns märkligt nog endast i papperstidningen) frågar varför Jan Guillou inte ens sa något till Leif GW när de träffades på KGB:s högkvarter i Moskva för några år sedan så svarar Jan Guillou:

"Min gode vän Leif GW är den skvallrigaste person jag känner. Det hade varit dumt att berätta något sådant för honom"
Men då fanns det ju ändå tydligen något att dölja! Annars vore det ju inte dumt att berätta något!

Man får verkligen känslan av att Jan Guillou skäms som en blöt hund för att han nu avslöjats varit insyltad med KGB - med fotobevis på honom med kommuniströd sylt runt munnen! Men karlakarlen är inte karl nog att stå för sina handlingar!

När Hr Ober frågar om Jan Guillou tror sig ha legitimitet att kritisera politiker nu efter allt som hänt så svarar Guillou att: "Mord preskiberas efter 25 år"! Menar Jan Guillou nu att hans agerande ska jämställas med mord? Och att han borde "get away with murder" eftersom det gått mer än 25 år?

När Sture Q frågar om det finns något mer vi borde veta om Jan Guillou som ännu inte avslöjats? Vilka andra lik han har i garderoben - så svarar Jan Guillou:
"Jag tror mig inte ha några lik i garderoben. Men vad vet man? Fullt klart är att Expressen och jag bedömde KGB-historien helt olika"
Här har Guillou alltså gjort bedömningen att hans 5-åriga kontakt med kommunistiska KGB inte varit värt att nämna för någon. Men samtidigt så skriver han i sin egen bok Ordets makt och vanmakt, att det vore "en katastrofal felbedömning” om han inte skrivit om och gjort ett stort scoop av hur en journalist vid Sveriges Radio bjudits av en ambassadtjänsteman på lunch, sedan party, sedan ny lunch, lite spritflaskor och politiska samtal, sedan förfrågan om en liten oskyldig tjänst, nästa tjänst mindre oskyldig men generöst betald, därefter en regelrätt värvning som agent.

Den enda skillnaden mellan värvningen av SR-journalisten och Jan Guillou var att SR-journalistens ambassadtjänsteman var amerikan - inte kommunist. Att värvas av KGB är inte värt att nämna under 40 år men om det är en amerikansk ambassadtjänsteman som gör samma sak så är det århundradets scoop? Det är en brutal ohederlighet och ett smaklöst hyckleri som Jan Guillou uppvisar här!

Så vad har vi lärt oss under denna två timmar långa sagostund med Jan Guillou? Jo, jag delar hans bedömning att det är på gränsen till meningslöshet. För det enda vi får reda på var ju sånt vi redan visste - att Jan Guillou är en av Sveriges mest skickliga manipulatörer, att han kan sminka om vilken verkligheten som helst till en skönhet eller ett odjur, att han är i världsklass när det gäller att slingra sig och att han är en sagoberättare av rang.

Och det är inte så konstigt. Det är ju det han levt på under hela sitt liv!


INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGREN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Media: AB AB AB AB AB AB Exp Exp Exp SvD SvD SvD DN DN DN DN DN SvD Exp Exp ExpExp Exp Exp N24 SvD SvD Exp ab1234 ex12345 dn1234 svd1
AB Tags: , , , , , , ,

Andra intressanta bloggar om:
politik
, alliansen, samhälle, de rödgröna, twingly

Vi jobbar för landets äldre!


Foto: SXC


Med en långsiktig jobbpolitik kan vi klara av att långsiktigt trygga höjda pensioner och en god äldreomsorg. Mycket görs och kommer göras för att skapa bättre villkor för de äldre.

Vi för en tydlig jobbpolitik som tryggar pensionerna:

 • Med ett stort utanförskap och samtidigt begränsade ekonomiska resurser måste vi prioritera åtgärder som stärker arbetslinjen och förhindrar att pensionerna långsiktigt urholkas.
 • För att behålla fler äldre på arbetsmarknaden har det dubbla jobbskatteavdraget för alla över 65 år genomförts.
 • Det har blivit mer förmånligt för företag att behålla och nyanställa äldre medarbetare, i och med den särskilda löneskattens slopande för alla över 65 år.

Vi sänker skatten också för äldre:

 • Sänkta skatter även för pensionärer är viktigt för att stärka rättvisan.
 • Grundavdraget vid beskattning av pensionärer har höjts. F rom i år har skatten sänkts för nittio procent av landets pensionärer. Regeringen föreslår nu ytterligare skattesänkningar med 3,5 miljarder i budgeten för 2010.
 • Inklusive 2009 års skattesänkning innebär förslaget för nästa år sänkt skatt för en garantipensionär på cirka 3500 och 4400 kronor per år.
 • Särskilt prioriterade i vår politik är de pensionärer med den lägsta ekonomiska standarden. Därav flera riktade insatser, bl a höjningen av den skäliga levnadsnivån inom förmånerna särskilt bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.
 • Pensionernas storlek ska variera mindre. Därför förslag om att värdet av buffertfonden ska beräknas som ett medelvärde av de tre senaste årens marknadsvärde istället för det senast kända marknadsvärdet.
 • Moderaterna vill gå vidare med skattelättnader för äldre i den takt ekonomin tillåter.

Vi stärker kvaliteten inom sjukvården och omsorgen:

 • Resurstillskott till bl a sjukvården och äldreomsorgen för att undvika uppsägningar i spåren av den ekonomiska krisen.
 • Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre i syfte att stimulera nybyggnad eller ombyggnader som innebär nytillskott av sådana boenden (500 miljoner kronor avsatta per år för åren 2007 till 2011).
 • Fritt val inom äldreomsorgen genom lagen om valfrihetssystem (LOV).

INLÄGGET PUBLICERAT PÅ MODERAT.SE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Det behövs ett bättre alternativ till CSN!


Foto: Daniel Snällman

Jag tycker att det är dags för en översyn av CSN:s monopolställning. CSN sköter inte sitt uppdrag tillfredsställande ur ett serviceperspektiv.


Handläggningstiderna är under all kritik, fast bara vid utlåning. Det behövs en konkurrens som kan få verksamheten att bli sundare och ge studenterna en rimlig hantering.

Detta skulle mycket väl kunna skötas av banker men med en reglering i författning. Det skulle märkbart skapa bättre villkor. Detta skulle inte nödvändigtvis innebära att CSN upphörde, dock skulle de bli tvungna att behandla studenterna på ett korrekt sätt och sätta bättre lånevillkor.

INLÄGGET SKRIVET AV DANIEL SNÄLLMAN

Freidman: Den giriga socialismen

2009-10-30
Milton Friedman: "Is there some society you know that doesn't run on greed?"

Läs recension av Michael Moores film "Capitalism - a love story"
Läs också recension av Michael Moores okunskap i ekonomi och finanskris
Läs också recension på DN

Upp till bevis, Miljöpartiet!


Foto: Andreas Wanitzky

Reinfeldt har idag lyckats ena EU:s alla ledare kring en finansieringsplan för klimatåtgärder i den fattiga delen av världen!


Enligt uppgörelsen ställer sig EU bakom att klimatåtgärder i den fattiga delen av världen kan kosta 100 miljarder euro per år från år 2020. Det offentliga stödet från den rikare delen av världen att uppgå till 22-50 miljarder årligen. EU-ledarna är också överens om att fattiga länder behöver 5-7 miljarder euro årligen i "snabbstartspengar" under åren 2010-2013.

Detta är så stort att till och med vänsterpressen inte kan låta bli att hylla Reinfeldts insats. Så här skriver Aftonbladets Lena Mellin:

"Det har varit väldigt knivigt. Det är en fjäder i hatten för Fredrik Reinfeldt att han har lyckats ena ledarna kring det här"
Vad sägs om det, Maria Wetterstrand? Reinfeldt är nu den statsminister i Sverige som kämpat mest och bäst för miljön någonsin! Och moderat är han också!

Nu är det upp till bevis, Maria! Vill Miljöpartiet vara med och rädda världen eller bygga ett protektionistiskt "grönt folkhem" tillsammans Mona Sahlin?

INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGREN

Läs även:
Miljöpartiet är miljöbusar
Miljöpartiet har blivit ett skattehöjarparti
Är Miljöpartiet ett borgerligt parti?
De rödgröna låtsas att de inte förstår
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kandidat i Fokus: Edvard Unsgaard


Foto: Edvard Unsgaard

Statsministerns pressekreterare Edvard Unsgaard - tidigare politisk reporter på Ekot mellan 1999 och 2006 - ställer upp som kandidat i riksdagsvalet för moderaterna.


Edvard kandiderar till riksdagen för en bättre äldreomsorg och en bättre sjukvård för de äldre. Här är några punkter som Edvard Unsgaard vill driva:

 • ...äldre ska ha rätt att välja hur de vill ordna sin ålderdom i stort såväl som i smått. Äldres personliga behov och rätt att göra olika val, måste tillgodoses.

 • ...ingen som bor på ett äldreboende eller vistas på ett sjukhus ska behöva dö ensam. Nattvak ska sättas in när man ser att någon är på väg att dö

 • ...alla över 75 år ska vid behov ha rätt till regelbundna hembesök av ett äldreteam för att gå igenom risker för fallolyckor. Dessa besök ska noga dokumenteras och följas upp, gärna i samråd med anhöriga.

 • ...att det ska finnas en bättre tillgång till läkare och bättre samarbete mellan ansvariga huvudmän.

 • ...alla äldre ska ha EN kontaktperson som hjälper honom eller henne rätt i vård- och omsorgsdjungeln. Det krävs rätt till en dirigent eller lots som hjälper de äldre att hitta rätt i omsorgen och som hjälper anhöriga.

Mer information om Edvard Unsgaards kandidatur får du edvard.unsgaard@moderat.se

Dagens Opinion - Kärnkraft


Grafik: Olah Örtengren

Är det bra att kärnkraften byggs ut i Sverige? Ja: 78,8% Nej: 22,2%
Totalt har 20200 personer röstat på Aftonbladet

Falsk marknadsföring, Sahlin!

2009-10-29


Foto: Olah Örtengren

Alliansens jobbpolitik har bevisat sig och den fungerar. Den politik som socialdemokraterna, MP och vänstern nu lanserar minskar arbetstillfällena med 140 000. Det skriver Centerpartiledaren och näringsministern Maud Olofsson på Newsmill.


"Idag samlas Socialdemokraterna till något man kallar 'Jobbkongress'. Det är falsk marknadsföring. För i brist på nya idéer väljer socialdemokraterna nu istället att blicka bakåt till gammal välkänd politik. En politik som en gång redan prövats i fullskalemodell under Mona Sahlins och Göran Perssons ledarskap. Därför vet vi också vad resultatet är.

Växande klyftor och över en miljon människor i utanförskap.

När Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin tillträdde 2007 var det med ett löfte om förnyelse. Partiet skulle lära av valförlusten och omvärdera den politik som lett till massarbetslöshet. När socialdemokraterna nu samlas till kongress kan vi konstatera att det löftet inte blev så mycket mer än ord."

Läs hela artikeln på Newsmill


INLÄGGET SKRIVET AV DAVID PERSSON1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
jobbpolitik alliansen jobbkongress politik socialdemokraterna mona sahlin jobb

Regeringen: Billigare starta aktiebolag!


Foto: SXC

I april 2010 halveras kapitalkravet för att starta aktiebolag. Istället för 100,000 kr kommer det att räcka med 50,000 kr!


- Att behöva binda 100,000 kronor i ett aktiebolag kan hindra dem som inte har tillräckligt startkapital, säger justitieminister Beatrice Ask (M).

Genom att sänka kapitalkravet tror regeringen att fler arbetstillfällen kommer att skapas. Många remissinstanser är positiva till en sänkning.

Den 1 juli 2010 kommer även revisionsplikten att avskaffas. Avskaffandet minskar den administrativa bördan och kostnaderna för små och medelstora företag!

INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGREN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
jobbpolitik alliansen jobbkongress politik socialdemokraterna mona sahlin jobb

Fängelse för vapenvägrande kvinnor, Sahlin?


Foto: Wikimedia Commons

Så länge rekrytering till försvaret sker med plikt så blir konsekvensen att de som inte vill straffas, ytterst med fängelse, alldeles oavsett hur många andra unga människor som verkligen vill rycka in. När Mona Sahlin säger att hon vill att kvinnor ska omfattas av värnplikten blir konsekvensen just denna. Det skriver Sten Tolgfors och ordförandena för de borgerliga kvinnoförbunden.


Att kvinnor och män behandlas lika, har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter är grundläggande i ett modernt samhälle. Likväl är det inte så idag. Uttagning till militär grundutbildning grundas inte enbart på lämplighet.

Tvärtom ser lagstiftningen helt olika ut beroende på kön. För män och endast för män används en pliktlag, som det är straffbart att bryta mot.

Från 1 juli 2010 kommer detta att ändras och endast individens lämplighet och vilja blir styrande för vilka som tas ut till militär grundutbildning.

Rekryteringen kommer att ske på frivillig grund för både kvinnor och män. Unga människor av båda könen kommer genom information, diskussion och en webbenkät att ställas inför frågan om militär grundutbildning och en framtid inom försvaret är viktigt för dem. Därefter väljs genom tester och intervjuer de mest lämpade ut - oavsett kön. Allt för att Försvarsmakten skall kunna rekrytera de bästa för Sveriges försvar. Lagstiftningen och rekryteringsprocessen blir därmed helt könsneutral.

Värnpliktslagen kommer inte längre att tillämpas om inte en kraftigt försämrad omvärldsutveckling och rena försvarsskäl i framtiden skulle kräva det. Lagen görs dock könsneutral för det fall den skulle behöva användas i framtiden.

Försvarsmakten behöver fler kvinnor både för att lösa sina uppgifter i landet, i närområdet och i insatser internationellt. Utan kvinnor kan svenska förband inte nå halva befolkningen i en del av de länder där Sverige medverkar i fredsfrämjande insatser. I första hand handlar det om att Försvarsmakten inom sin verksamhet kan rekrytera personer med de rätta kvalifikationerna.

Men idag är bara ca 5 procent av de som gör militär grundutbildning kvinnor. I internationella insatser är bara ca 9 procent av de svenska soldaterna kvinnor. Detta speglar inte den kvalitet kvinnor kan bidra med i det svenska försvaret.

Sedan ett antal år kallas årligen ca 5.000 unga män in till militär grundutbildning med stöd av pliktlagen. Ett antal unga män får fängelse årligen för att de inte kan tänka sig att göra militär utbildning, t ex år 2006 var det 43 stycken. Detta sker samtidigt som tusentals unga människor vill göra militär grundutbildning - men inte får plats. Ca 45 procent av alla unga män och 25 procent av alla unga kvinnor skulle vara intresserade av militär grundutbildning på frivillig grund.

Så länge rekrytering sker med plikt så blir konsekvensen att de som inte vill straffas, ytterst med fängelse, alldeles oavsett hur många andra unga människor som verkligen vill rycka in, men som inte får göra det.

Mona Sahlin lyfte i sitt sommartal fram jämställdhetsfrågorna. Likväl saknar Socialdemokraterna svar på hur den framtida rekryteringen till försvaret skall se ut. Försvaret är en statlig kärnuppgift. Det räcker inte för Sahlin att bara peka på vad näringslivet borde göra för likabehandling av kvinnor och män. Hon måste själv ge besked om vad hon tänker göra på de områden där regering och riksdag beslutar och hon vill bli direkt ansvarig.

Sahlin måste ge besked: Anser Socialdemokraterna att lagstiftningen om rekryteringen till Försvarsmakten fullt ut skall vara könsneutral? Eller skall olika lagar gälla för män och kvinnor också i framtiden? Här svajar Socialdemokraterna betydligt. Tidigare har Socialdemokraterna sagt att värnpliktslagstiftningen fullt ut skall vidgas till att gälla också kvinnor. Men i partiets försvarsmotion sägs ingenting alls om detta, bara att plikten att mönstra skall vara könsneutral, vilket är en helt annan sak än plikten för tjänstgöring.

Det är inte konstigt att Sahlin svajar. Inte ens under mobiliseringsförsvarets tid då hela årskullar av män kallades in ville Socialdemokraterna nämligen inte använda pliktlag för att få kvinnor att göra militärtjänst. Men nu, när mindre än en tiondel av männen behöver kallas in ska Sahlin plötsligt använda pliktlagar för att kalla in kvinnor?

Är Sahlin verkligen beredd att i fredstid sätta kvinnor i fängelse för att de inte vill göra värnplikt? Om Socialdemokraterna fortsätter använda pliktlagen och den vidgas till att omfatta också kvinnor, så blir konsekvensen att kvinnor som tas ut för militärtjänst kommer att riskera fängelse, om de inte vill in i försvaret. Precis som idag kan ske för män. Något sådant som frivillig plikt finns nämligen inte.

Pliktlagar kan motiveras om försvarets rekrytering kräver det. Men klaras personalförsörjningen på frivillig grund bör frivillighet råda. Regeringen har gett besked om hur rekryteringen till försvaret skall behandla kvinnor och män lika, för att finna de mest lämpade svenska soldaterna. Det sker genom uttagning på frivillig grund för båda könen - men med en vidgad och vilande pliktlag som kan tillämpas om ett kraftfullt försämrat omvärldsläge någon gång i framtiden skulle kräva det.

Det är dock inte rimligt att kvinnor som inte vill göra värnplikt skall riskera fängelse för detta, inte i en tid då rekryteringsbehovet till försvaret klaras på frivillig grund. Ändå är det konsekvensen av Sahlins politik, såvida hon inte ska fortsätta att särbehandla kvinnor. Så vad är beskedet, Mona Sahlin? Särbehandling av kvinnor, eller en plikt som inte behövs för rekryteringen?


INLÄGGET SKRIVET AV STEN TOLGFORS, MAGDALENA ANDERSSON, ANNIKA QARLSSON, BIRGITTA OHLSSON, MARIA FÄLTH1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

S klyver Sverige!


Foto: Socialdemokraterna

Har tidigare publicerat denna text men en repris tycks vara på sin plats när Mona Sahlin skanderar att "Sverige slits isär" när den borgerliga regeringen städar upp efter hennes parti.

Rödgröna journalister sluter nu upp bakom de rödgröna politikernas fördomsfulla och föråldrade "fattiga-och-rika-politik-och-retorik". Man ska tydligen i hederlig solidarisk anda fabricera ett polariserat samhälle enbart för att öka sina chanser att vinna valet 2010.

Denna enkla och diaboliska plan är fullt begriplig eftersom det enda de tycks vara enade kring i deras tre spretiga skuggbudgetar är att höja skatterna för alla! De rödgröna börjar i vanlig ordning med att straffbeskatta människor som studerat länge och de som arbetar hårt och mycket.

Ja, för hur ska man annars tolka det faktum att om du tjänar 45.000 kronor eller mer i månaden så ska du återigen tvingas betala världens högsta skatter för att du ska få leva, bo och arbeta tillsammans med “vanligt folk” - i det rödgröna Sverige?

För det är nämligen så att det är där som Sahlin, Östros, Wetterstrand och Ohly bestämt sig för att dra en gräns mellan "vanligt folk" och "rika". De har bestämt sig för att bestraffa hårt arbetande barnläkare, skolrektorer och andra yrkesgrupper som utgör kärnan i vår välfärd.

Det är en politik som bestraffar bildning och flit samtidigt som den klyver Sverige i två delar!

Och tro inte för ögonblick att de rödgröna är några slags ädla rövare eller att Thomas Östros är Robin Hood. Allt de får ut av att stjäla från “de rika” är 800 miljoner per år. Då behöver man inte vara professor i matematik för att räkna ut att om man lovar bort 10.000 miljoner kronor i olika reformer och återställare så är 800 miljoner så nära ingenting man kan komma.

Man behöver inte heller vara särskilt fantasifull för att förutse att de rödgröna kommer börja låna pengar, öka statsskulden och höja skatterna för alla - precis som förr - för att klara av att finansiera sina rundhänta vallöften.

Man inser snabbt att allt de rödgröna gjort är att de köpt sig rätten att säga: "Vi tar från de rika och ger till de fattiga", på samma ytligt strategiska och affärsmässiga sätt som om de köpt sig en slogan av en PR-byrå.

Den borgerliga regeringen har som kontrast till den rödgröna sorteringspolitiken en sundare inställning till att folk tjänar pengar: "Vi bekämpar inte rikedom. Vi bekämpar fattigdom", säger man. Det är ödmjuka och inspirerande ord som kan ge alla hopp inför framtiden - både "vanligt folk", "fattiga" och "rika" - utan att man klyver Sverige mitt itu!INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGREN

Uppdaterat: Mer kunniga personer än jag - som ex. Kjell-Olof Feldt (s) - har efter mitt inlägg också sågat de rödgrönas skattepolitik. Läs även Kent Perssons inlägg


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Jobbcoacher - en succé!

2009-10-28


Foto: SXC

Regeringens satsning på jobbcoacher har visat sig vara en fullträff - en formidabel succé! Fem månader efter att man börjat hos en jobbcoach har drygt en tredjedel fått arbete eller gått till reguljär utbildning. Av dem som gått till arbete har nästan samtliga arbeten utan stöd.

Läs mer här!

_________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


Reinfeldt - en skönsjungande stjärna på YouTube!
_____________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Valet 2010: Nya Moderater mot gamla Socialdemokrater


Foto: Riksdagen

Den moderate riksdagsledamoten Tomas Tobé skriver i dag om socialdemokraternas politik med anledning av s-kongressen som inleds i Älvsjö i dag. Tre enkla frågor ställer han också till de socialdmeokratiska ombuden.

Drygt tre år har gått sedan Socialdemokraterna förlorade valet. En nyvald och delvis självkritisk Mona Sahlin förkunnade att ett intensivt förnyelsearbete skulle lägga grunden för en ny jobbpolitik inför valet 2010. Resultatet av detta arbete är överraskande idéfattigt: det blir gammal skåpmat från 2006 kompletterat med en rejäl vänstersväng tillsammans med Lars Ohly.

Om det finns en receptbok för att hindra företag från att växa i Sverige, få människor att arbeta mindre och därmed cementera utanförskapet så har den socialdemokratiske partiordföranden läst den väl. Sahlin föreslår nämligen att det ska bli mindre lönsamt att arbeta, dyrare att anställa och krångligare att driva företag.

I någon mening är den vänstersväng som skett under Sahlins ledarskap förvånande men samtidigt logisk utifrån samarbetet med Vänsterpartiet. När Socialdemokraterna idag samlas till kongress ska det därför bli intressant att följa hur brett stödet är och om det läggs några motförslag med verkligt innehåll för en jobbskapande politik. Tre frågor som ombuden borde ställa sig är:

1. Varför ska det bli mindre lönsamt att arbeta?
När de flesta av världens regeringar, som en följd den internationella krisen, vill öka hushållens köpkraft så vill Socialdemokraterna minska den. Alliansen har med jobbavdraget sänkt skatten, särskilt för människor med låga och normala inkomster. För en sjuksköterska innebär det nästan en hel månadslön. Att kraftigt höja skatten för hushållen skulle fördröja återhämtningen i den svenska ekonomin och dessutom riskera att arbetslösheten biter sig fast. Sverige behöver tvärtom få fart på hjulen och inte försämra människors möjlighet att leva på sin lön.

2. Varför ska det bli dyrare att anställa unga?
En av Sveriges största utmaningar är att lyckas bättre med att få in ungdomar på arbetsmarknaden. Det duger inte att förpassa en hel ungdomsgeneration till ett långvarigt och destruktivt utanförskap. Alliansregeringen har därför halverat de sociala avgifterna för att anställa personer under 26 år för att öka de ungas anställningsbarhet. Nu vill Socialdemokraterna ta bort hela den lättnaden och därmed fördubbla kostnaden. När snarare fler reformer krävs för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden, så väljer Socialdemokraterna att radikalt försämra ungas möjlighet till jobb.

3. Varför ska företagens villkor försämras?
I ett läge där Sverige behöver fler framgångsrika företag som anställer och bidrar med tillväxt så presenterar Socialdemokraterna ett brett program mot företagande. Skatter och arbetsgivaravgifter ska höjas. Tillgången till kapital för mindre företag ska försämras genom att återinföra förmögenhetsbeskattningen. Parternas avtalsfrihet ifrågasätts och hot om lagstiftning om rätt till heltid förs fram. Vidare så sänks ambitionen med att minska byråkratin och från Svenskt Näringsliv konstateras att det skulle innebära ett ökat regelkrångel för företagen.

Tre år av socialdemokratiskt förnyelsearbete har gått med konsekvensen att Sahlin återigen går till val på bidragslinjen. Spelplanen är därmed inte förändrad. Det är de Nya moderaterna mot de gamla Socialdemokraterna.


INLÄGGET SKRIVET AV TOMAS TOBÉ


__________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

politik, alliansen, samhälle, de rödgröna, twingly politik, alliansen, samhälle, de rödgröna, twingly