Schlingmann: "Två politiska alternativ"

2009-10-17


Foto: Emilia Öije

Gårdagens partiledardebatt tydliggjorde de två politiska alternativ som står mot varandra inför valet 2010. Arbetslinjen utgör en grundläggande skiljelinje. Mot Alliansens arbetslinje för jobb står oppositionens idé om att montera ner arbetslinjen med färre jobb och sämre välfärd. En rödgrön regering skulle leda till kraftigt ökad regelbörda och drastiskt försämrat arbetsklimat.


En granskning av oppositionens budgetförslag visar att deras politik skulle leda till högre skatter på arbete, högre skatter på att anställa, försvagad arbetslinje i socialförsäkringssystemen och i arbetsmarknadspolitiken och försämrat företagsklimat.

Kärnan i vänsterpartiernas politik är att bygga ut bidragssystemen, öka transfereringssystemen och göra det mindre lönsamt att arbeta. Så vad kommer deras politik att innebära? Trots bristande budgetredovisningar går det tydligt att utläsa att deras politik skulle leda till högre skatter och färre jobb. Resultatet blir höjd skatt för alla, även de som tjänar allra sämst. Det är löntagarna som får skattesmällen.

Jobben kommer att spela en central roll i valet 2010. Sverige behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik där alla med arbetsförmåga får möjlighet att arbeta. Alliansen har byggt upp en sund jobbpolitik med goda effekter som bl.a. sänkta inkomstskatterna för alla som arbetar. En sjuksköterska har fått en hel månadslön extra per år. Drivkraften och uppmuntran att jobba har ökat. Trösklarna har sänkts för grupper som står långt från arbetsmarknaden. Vi har gjort det med attraktivt att anställa. Detta har givit effekt. Strax innan finanskrisen slog till mot Sverige arbetade vi mer än någonsin i Sverige.

Sahlin påstår att hon är orolig för att jobben försvinner, men lägger en budget som leder till att sysselsättningen skulle minska med 100 000 jobb. Hur ska ökade transfereringssystem ge ökade jobb? Hur blir det fler jobb av ett vårdbiträde måste betala mer i skatt?

Medan Alliansen vill underlätta för företag att anställa unga, vill vänsterpartierna försämra ungas situation på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna vill chockhöja skatterna för unga. Dessutom driver de en skolpolitik som ökar klyftorna mellan skola och arbetsmarknad. Det sänker inte trösklarna in på arbetsmarknaden.

Med mindre än tolv månader kvar till valet står det klart att Socialdemokraternas politik skulle leda till ökat utanförskap. Mona Sahlin vill återigen driva en politik som döljer arbetslösheten.

Återigen har det bevisats att Allians för Sverige utgör det enda tydliga regeringsalternativet i Sverige. Allianspartierna förstärker det som ger Sverige bättre resultat på sikt. Vi är helt överens om att det handlar om att varaktigt höja sysselsättningsnivån och att det måste ske genom en arbetslinje där huvudkomponenterna är att göra det mer lönsamt att arbeta och mer attraktivt att anställa. Vi sänker trösklar och driver en aktiv arbetsmarknadspolitik.

INLÄGGET SKRIVET AV PER SCHLINGMANN

_______________________________________________________

Andra som bloggar: Mitt i steget och Peter Andersson och Göran Pettersson
Expressen (Aftonbladet) (Aftonbladet) och (DN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8

politik, val 2010, regeringen, alliansen, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna, twingly, alliansregeringen, riksdagen, skatter

Bookmark and Share

0 kommentarer:

Skicka en kommentar