Freidman: Den giriga socialismen

2009-10-30
Milton Friedman: "Is there some society you know that doesn't run on greed?"

Läs recension av Michael Moores film "Capitalism - a love story"
Läs också recension av Michael Moores okunskap i ekonomi och finanskris
Läs också recension på DN

0 kommentarer:

Skicka en kommentar