(S)juk sjukförsäkring

2009-10-18


Foto: SXC

Socialdemokraterna skriver i sin budgetmotion följande:


"Vid årsskiftet infaller den så kallade ”stupstocken” i sjukförsäkringen, då tusentals människor i ett slag kommer att bli av med sin sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning (det som tidigare kallades förtidspension). Enligt Försäkringskassans bedömning så kommer successivt sammanlagt 54.000 människor att utförsäkras under nästa år, 22.000 av dem har haft sjukpenning och 32 000 tillfällig sjuk- och aktivitetsersättning. Under 2011 utförsäkras 27.000 och 2012 9.000 personer. Åren därefter bedöms det handla om 6.000 till 7.000 personer årligen.

Vi menar att stupstocken i sjukförsäkringen inte är värdig ett land som vårt. Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till sjukpenning, även om man har varit sjuk en längre period. Är man inte längre sjuk är det självklart att man ska återgå i arbete eller söka ett nytt arbete – men det ska gälla redan från första dagens sjukskrivning. Vi säger nej till stupstocken i sjukpenningen.

De som haft tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning (tillfällig förtidspension) har fått just det för att de någon gång i framtiden, men inte för närvarande, kommer att kunna återfå hela eller delar av sin arbetsförmåga. Att det för alla enskilda individer skulle sammanfalla med den dag som regeringen bestämt att sjukersättningen ska upphöra att gälla, faller på sin egen orimlighet. Att inte ens regeringen tror på sin egen politik framgår av antaganden i budgetpropositionen om att en del av dessa människor förväntas återvända till sjukförsäkringen."

Ett långt citat, men ganska intressant. Man kan nämligen av texten få intryck av att Socialdemokraterna vill att den tidsbegränsade sjukersättningen ska vara kvar.

Men hur är det egentligen med den saken? Enligt beräkningar i budgetpropositionen medför avvecklingen av den tidsbegränsade sjukersättningen en kostnadsbesparing på anslaget för sjukersättning med 3,1 miljarder för år 2010.

Mitt enkla påpekande är att Socialdemokraterna inte har avsatt ett öre för att behålla den tidsbegränsade sjukersättningen. Och jag är rätt säker på att detta inte är ett misstag. Socialdemokraterna är nämligen, i de flesta andra sammanhang, ganska omsorgsfulla i sin budgetering; låt vara att pengarna går till fel ändamål.

Min bloggkollega Gunnar Axén, tillika ordförande för socialförsäkringsutskottet i riksdagen, har upprepade gånger frågat Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesman Veronica Palm om partiet har tänkt sig att avskaffa den tidsbegränsade sjukersättningen eller inte.

Har dock full förståelse för att hon kan uppleva det som problematiskt att svara på den frågan. Ett ja innebär nämligen att Socialdemokraterna själva "utförsäkrar" 32 000 personer. Ett nej innebär att det saknas 3,1 miljarder kronor på kontot för sjukersättningar i partiets budget.

Det här kan låta som en konspirationsteori, men jag tror att jag har förstått vilka planer man smider på Sveavägen 68. Man vill göra precis som regeringen, men dölja detta för väljarna fram till valdagen. Och då får jag väl bara önska lycka till, men jag tror tyvärr att den planen redan har spruckit.

INLÄGGET SKRIVET AV DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN


Läs även Edvin Alam: "Har S en dold agenda?"
______________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9
HD, HD2
Gunnar Axén AB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
politik, val 2010, regeringen, de rödgröna, twingly, skatter, socialbidrag, sjukpenning

Bookmark and Share

0 kommentarer:

Skicka en kommentar