Valet 2010: Nya Moderater mot gamla Socialdemokrater

2009-10-28


Foto: Riksdagen

Den moderate riksdagsledamoten Tomas Tobé skriver i dag om socialdemokraternas politik med anledning av s-kongressen som inleds i Älvsjö i dag. Tre enkla frågor ställer han också till de socialdmeokratiska ombuden.

Drygt tre år har gått sedan Socialdemokraterna förlorade valet. En nyvald och delvis självkritisk Mona Sahlin förkunnade att ett intensivt förnyelsearbete skulle lägga grunden för en ny jobbpolitik inför valet 2010. Resultatet av detta arbete är överraskande idéfattigt: det blir gammal skåpmat från 2006 kompletterat med en rejäl vänstersväng tillsammans med Lars Ohly.

Om det finns en receptbok för att hindra företag från att växa i Sverige, få människor att arbeta mindre och därmed cementera utanförskapet så har den socialdemokratiske partiordföranden läst den väl. Sahlin föreslår nämligen att det ska bli mindre lönsamt att arbeta, dyrare att anställa och krångligare att driva företag.

I någon mening är den vänstersväng som skett under Sahlins ledarskap förvånande men samtidigt logisk utifrån samarbetet med Vänsterpartiet. När Socialdemokraterna idag samlas till kongress ska det därför bli intressant att följa hur brett stödet är och om det läggs några motförslag med verkligt innehåll för en jobbskapande politik. Tre frågor som ombuden borde ställa sig är:

1. Varför ska det bli mindre lönsamt att arbeta?
När de flesta av världens regeringar, som en följd den internationella krisen, vill öka hushållens köpkraft så vill Socialdemokraterna minska den. Alliansen har med jobbavdraget sänkt skatten, särskilt för människor med låga och normala inkomster. För en sjuksköterska innebär det nästan en hel månadslön. Att kraftigt höja skatten för hushållen skulle fördröja återhämtningen i den svenska ekonomin och dessutom riskera att arbetslösheten biter sig fast. Sverige behöver tvärtom få fart på hjulen och inte försämra människors möjlighet att leva på sin lön.

2. Varför ska det bli dyrare att anställa unga?
En av Sveriges största utmaningar är att lyckas bättre med att få in ungdomar på arbetsmarknaden. Det duger inte att förpassa en hel ungdomsgeneration till ett långvarigt och destruktivt utanförskap. Alliansregeringen har därför halverat de sociala avgifterna för att anställa personer under 26 år för att öka de ungas anställningsbarhet. Nu vill Socialdemokraterna ta bort hela den lättnaden och därmed fördubbla kostnaden. När snarare fler reformer krävs för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden, så väljer Socialdemokraterna att radikalt försämra ungas möjlighet till jobb.

3. Varför ska företagens villkor försämras?
I ett läge där Sverige behöver fler framgångsrika företag som anställer och bidrar med tillväxt så presenterar Socialdemokraterna ett brett program mot företagande. Skatter och arbetsgivaravgifter ska höjas. Tillgången till kapital för mindre företag ska försämras genom att återinföra förmögenhetsbeskattningen. Parternas avtalsfrihet ifrågasätts och hot om lagstiftning om rätt till heltid förs fram. Vidare så sänks ambitionen med att minska byråkratin och från Svenskt Näringsliv konstateras att det skulle innebära ett ökat regelkrångel för företagen.

Tre år av socialdemokratiskt förnyelsearbete har gått med konsekvensen att Sahlin återigen går till val på bidragslinjen. Spelplanen är därmed inte förändrad. Det är de Nya moderaterna mot de gamla Socialdemokraterna.


INLÄGGET SKRIVET AV TOMAS TOBÉ


__________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

politik, alliansen, samhälle, de rödgröna, twingly politik, alliansen, samhälle, de rödgröna, twingly

0 kommentarer:

Skicka en kommentar