Vi jobbar för landets äldre!

2009-10-31


Foto: SXC


Med en långsiktig jobbpolitik kan vi klara av att långsiktigt trygga höjda pensioner och en god äldreomsorg. Mycket görs och kommer göras för att skapa bättre villkor för de äldre.

Vi för en tydlig jobbpolitik som tryggar pensionerna:

 • Med ett stort utanförskap och samtidigt begränsade ekonomiska resurser måste vi prioritera åtgärder som stärker arbetslinjen och förhindrar att pensionerna långsiktigt urholkas.
 • För att behålla fler äldre på arbetsmarknaden har det dubbla jobbskatteavdraget för alla över 65 år genomförts.
 • Det har blivit mer förmånligt för företag att behålla och nyanställa äldre medarbetare, i och med den särskilda löneskattens slopande för alla över 65 år.

Vi sänker skatten också för äldre:

 • Sänkta skatter även för pensionärer är viktigt för att stärka rättvisan.
 • Grundavdraget vid beskattning av pensionärer har höjts. F rom i år har skatten sänkts för nittio procent av landets pensionärer. Regeringen föreslår nu ytterligare skattesänkningar med 3,5 miljarder i budgeten för 2010.
 • Inklusive 2009 års skattesänkning innebär förslaget för nästa år sänkt skatt för en garantipensionär på cirka 3500 och 4400 kronor per år.
 • Särskilt prioriterade i vår politik är de pensionärer med den lägsta ekonomiska standarden. Därav flera riktade insatser, bl a höjningen av den skäliga levnadsnivån inom förmånerna särskilt bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.
 • Pensionernas storlek ska variera mindre. Därför förslag om att värdet av buffertfonden ska beräknas som ett medelvärde av de tre senaste årens marknadsvärde istället för det senast kända marknadsvärdet.
 • Moderaterna vill gå vidare med skattelättnader för äldre i den takt ekonomin tillåter.

Vi stärker kvaliteten inom sjukvården och omsorgen:

 • Resurstillskott till bl a sjukvården och äldreomsorgen för att undvika uppsägningar i spåren av den ekonomiska krisen.
 • Investeringsstöd till särskilda boenden för äldre i syfte att stimulera nybyggnad eller ombyggnader som innebär nytillskott av sådana boenden (500 miljoner kronor avsatta per år för åren 2007 till 2011).
 • Fritt val inom äldreomsorgen genom lagen om valfrihetssystem (LOV).

INLÄGGET PUBLICERAT PÅ MODERAT.SE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

0 kommentarer:

Skicka en kommentar