Svenska vinproducenter diskrimineras!

2009-10-10


Foto: SXC

Svenska gårdar som producerar vin, öl och cider bör tillåtas ha en reglerad försäljning av egenproducerade varor under kontrollerade former och direkt till konsument, skriver riksdagsledamoten Maria Plass.

Sverige kan, inom ramen för sin restriktiva alkoholpolitik och sitt medlemskap i EU, tillåta gårdsförsäljning och samtidigt bevara alkoholmonopolet för övrig detaljhandel.

När Sverige gick med i EU 1995 så upphörde flera av monopolen på alkoholområdet. Att Sverige valde att behålla Systembolaget som detaljhandelsmonopol villkorades med att man inte fick diskriminera producenter inom EU.

Idag diskrimineras snarare våra egna producenter. Sverige är det enda landet inom EU där alkoholmonopolet innebär ett förbud för våra egna producenter att sälja varor från den egna produktionen direkt till konsument.

Förbudet är inte bara en alkoholpolitisk fråga utan snarare näringspolitisk och betydelsefull för företagandet och turismen inte minst på landsbygden.

Jordbruksverket lämnade i sitt yttrande till alkohollagsutredningen kommentarer med utgångspunkt i landsbygdföretagandets möjligheter och utmaningar.

Man ställer sig positiv till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker utifrån den svenska turistnäringens goda förutsättningar, sambandet med gårdsförsäljning av andra livsmedel samt profileringen av Sverige som matland. Denna näring skulle också kunna öka företagandet och skapa fler jobb på landsbygden.

Systembolaget har beslutat utöka sin service till lokala alkoholproducenter genom att dessa, efter ansökan och godkännande, skall få sina produkter på hyllan i den närmaste butiken.

Dock vidgades tillgängligheten för konsument och gårdsbesökaren bara marginellt. Även möjligheten att beställa via Systembolagets e-beställningstjänst får ses som en marginell förbättring där distributionen snarare ökar administrationen i flera led och resulterar i onödiga och miljöbelastande transporter.

Så ge gårdarna som producerar sitt eget vin, öl och cider möjligheten att få låta besökare provsmaka och direkt köpa deras produkter. Detta kan ske reglerat och med ansvar och men utan onödigt krångel, såsom våra vänner i övriga EU kan.


INLÄGGET SKRIVET AV MARIA PLASS


__________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
politik, val 2010, regeringen, alliansen, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna, twingly, alliansregeringen, riksdagen, skatter, gårdsförsäljning


Bookmark and Share

0 kommentarer:

Skicka en kommentar