Göran Hägglund: "Du bestämmer"

2009-10-17


Foto: Kristdemokraterna

En grundläggande värdering för oss kristdemokrater är den personliga friheten – familjens frihet. Alla partier påstår att de är frihetspartier, men när det kommer till kritan, till frågan om det viktigaste, barnen, då finns det bara ett parti som står upp för idealen.

För trots alla svårigheter för småbarnsföräldrar att få ihop sin tillvaro är trenden i dag att dra åt tumskruvarna ytterligare. Inte att underlätta. Allt fler partier och politiker vill nu på fullt allvar tvångsdela föräldraförsäkringen. En sådan politisk inskränkning av familjernas frihet kommer vi kristdemokrater aldrig att acceptera. Föräldrar ska själva få bestämma över sin tid och hur de lägger upp sina liv!

Lika viktigt är det att alla hushåll har pengar så att det räcker till att betala de löpande utgifterna och blir över för oförutsedda utgifter. Och också lite pengar på banken för ökad trygghet.

För att nå det målet har vi sänkt skatterna. Och genom vår försorg har pensionärerna också inkluderats. Men man ska komma ihåg att det inte bara är en ”plånboksfråga” i krass bemärkelse. Att ge människor större ekonomiskt utrymme handlar i grunden om hur samhället ska vara uppbyggt.

Vi kristdemokrater bygger samhället underifrån. Av fria självständiga personer i trygga familjer, i ett levande civilt samhälle. Det är bara så det goda samhället kan skapas. Politik och skatter skapar inte, utan kan bara understödja, trygga livsvillkor och en fungerande samhällsgemenskap. Det är faktiskt en grundläggande och viktig skillnad.

Sverige har ett tungt arv av vänsterdominans efter årtionden av socialdemokratiska regeringar. Hos alltför många politiska tyckare är det fortfarande en vanlig uppfattning att människors liv kan och ska regleras, styras och omprogrammeras ned på detaljnivå. Inte minst ska vi alla hårdbeskattas.

Men verklighetens folk, alla som inte ständigt ser världen genom ideologiska glasögon och inte heller vill pracka på andra sina uppfattningar om hur de bör leva sina liv, behöver mer utrymme.

Och jag tycker att folk ska ha mer utrymme. Vi kristdemokrater ska vara med och skapa det. Det är den stora uppgiften i svensk politik – en uppgift som vi nu tar oss an.

Med självständiga familjer och sunda hushållsekonomier får vi ett tryggare och friare Sverige.

Göran Hägglund
partiledare för Kristdemokraterna

_________________________________________________

1 2 dn svd1 ab ex t

Hägglund Kristdemokraterna Politik Alliansen Frihet Verklighetens folk

Bookmark and Share


0 kommentarer:

Skicka en kommentar