Söndagsdebatt: Är Sverigedemokraterna höger eller vänster?

2009-10-25Adolf Hitlers parti Det Nationalsocialistiska Arbetarpartiet var inget högerparti - det var ett vänsterparti. Detta är väldokumenterat. Vänstern vill dock inte erkänna detta utan avfärdar allt med sedvanlig ansvarsbefriade arrogans och fortsätter kalla nazister för "extremhöger".

Men detta är en lögn. Det Nationalsocialistiska Arbetarpartiets åsikter var en högst normal vänsterpolitik för bara 40-50 år sedan. En vänsterpolitik som inte skiljer sig nämnvärt från Det Socialdemokratiska Arbetarpartiets dåvarande politik eller dagens Sverigedemokrati.

Det är ju faktiskt så att dagens Sverigedemokrater framstår som ett gäng främlingsälskare i jämförelse med vad Socialdemokraterna sysslade med för bara 40-50 år sedan!

Statens institut för rasbiologi (Rasbiologiska institutet), var ett svenskt institut grundat 1922 på en socialdemokratisk motion. På Rasbiologiska institutet så tvångssteriliserades mellan 60,000-70,000 människor - samtliga i ett Sverige som styrdes av Socialdemokratiska regeringar.

Men det hela började med Svenska sällskapet för rashygien som bildades redan år 1909 och bestod då av en rad framstående socialdemokrater som både grundare och styrelsemedlemmar.

Ordförande i sällskapet för rashygien var den tyskfödde Vilhelm Leche, en framgångsrik och aktad zoolog och socialdemokrat. Men även den berömda Svante Arrhenius, fysiker och kemist som även tilldelats nobelpriset i kemi fanns i styrelsen. Arrhenius var även han partipolitisk engagerad i Det Socialdemokratiska Arbetarpartiet. En annan centralgestalt inom sällskapet var socialdemokraten Herman Lundborg. Han blev senare chef för Rasbiologiska institutet.

Hela den socialdemokratiska politiken under tidigt 1900-tal och fram till dess mitt var genomsyrad med rasbiologiskt tänkande. Ett citat av den ledande socialdemokraten Arthur Engberg vittnar om tidens anda:

"Det är min övertygelse, att det moderna samhället nog måste principiellt tillerkännas en rätt att även släcka ett liv. Jag antar, mina herrar, att vi en gång, kanske icke i en så avlägsen framtid, inom samhället tvingas att taga under övervägande att släcka sådana liv, som bestå i ohjälpliga och vanskapade idioter och som från början äro dömda att vara samhället till en börda och alla andra och sig själva till förbannelse. En sådan utväg får naturligtvis tänkas hållas öppen."
Och den nu mycket omtalade kommunistromantikern Jan Myrdals föräldrar - den socialdemokratiske riksdagsmannen Gunnar Myrdal - skrev tillsammans med sin hustru Alva boken "Kris i befolkningsfrågan":
"Sterilisering har en i vissa avseenden en mycket stor samhällslig betydelse. Detta gäller särskilt ur arvshygienisk synpunkt, i synnerhet som sterilisering av sinnesslöa i tillräcklig omfattning kommer att medföra en minskning av sinnesslöhetens frekvens i befolkningen."
Med sådana föräldrar är det inte konstigt att Jan Myrdal blundar för kommunistiska massmord.

Det är i denna nationalsocialistiska anda som det svenska folkhemmet har sitt ursprung. I mitten av 1900-talet övergick drömmen om ett rashygieniskt samhället till den ännu mycket levande socialdemokratiska utopin - Det Svenska Folkhemmet. Enligt Anders Isaksson var den socialdmeokratiske statsministern Per Albin Hansson "väl medveten om potentialen i föreningen mellan hemmet, nationalismen och socialismen."

Det är ur denna "socialdemokratiska anda" från mitten på 1900-talet som Sverigedemokraterna finner sin politiska inspiration ifrån. Ledare för denna utopi idag är Sverigedemokraten Jimmie Åkesson istället för Per Albin Hansson men de delar samma vision om ett äkta svenskt folkhem!

Åkesson driver en politik som för femtio år sedan utan krusiduller skulle klassificerats som Socialdemokrati!

Nu efter femtio år av sekretesstämplingar och politiska nedtystanden har även den smutsiga sanningen bakom Sveriges flyktingpolitik under andra världskriget avslöjats. Totalt fanns 14 koncentrationsläger i landet där man hystes uppemot 3000 fångar som var helt rättslösa.

Högste chef för dessa läger var Tage Erlander!

I den socialdemokratiske och folkkäre statsministern Tage Erlanders memoarer har han skrivit om hur flyktingar togs väl emot i Sverige under krigsåren. Inte med ett enda ord nämner han sin inblandning i dessa läger! I verkligheten var han högste ansvarige tjänsteman för svenska koncentrationsläger där "opålitliga utlänningar" spärrades in. Ofta på lösa grunder, utan rättegång och utan möjlighet att överklaga beslutet!

Vi har alltså haft en socialdemokratisk statsminister i Sverige som inte har nämnvärt stora olikheter med chefen för Tredje rikets koncentrationsläger - Heinrich Himmler!

Från de socialdemokratiska koncentrationslägren är det inte heller så svårt att dra en parallell till de förortsgetton som de socialdemokratiska regeringarna byggde i samband med sin sorterings- och integrationspolitik. Den politik som är en av de värsta formerna av rasism som vi sett i Sverige! En integrationspolitik som bara ökat segregeringen och alienationen!

Och vänstern avfärdar som vanligt sin inblandning. De skyller ifrån sig. Kallar både Sverigedemokrater och nazister för "extremhöger". Men när man summerar det hela så får man vara väldigt fantasifull för att se både Det Nationalsocialistiska Arbetarpartiet och Sverigedemokraterna som högerextrema partier.

De är snarare högst normala vänsterpartier - för bara 40-50 år sedan.

Och man kan undra - nu när Mona Sahlin och Socialdemokraterna kallar Sverigedemokraterna för "extremhöger" - vad de då kallar sin egen politiska historia?


INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGREN


______________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7
AB, EX, AB2, SvD, DN, Sydsv., DN2, DN3, KB, GP
politik, alliansen, samhälle, de rödgröna, twingly

Bookmark and Share

4 kommentarer:

Arbetarrörelsen höll på med hemska saker som rashygien och liknande, det är sant. Rasism är dock inte något höger eller vänster-problem.

Påståendet att NSDAP skulle vara vänster är dock bullshit. För att slippa sitta och rada olika punkter om hur nazisternas i program och praktik förde högerpolitik, främst efter 1934 då de delar av NSDAP som var mest vänster, främst SA, blev utraderade så är det bara att titta på vilka personer i Sverige som blev nazister. De sympatierna återfanns främst bland överklass, kungahuset, militären och, tja, hela Högerpartiets ungdomsförbund, det vill säga konservativa grupper som knappast hade låtit sig ryckas med ifall NSDAP varit vänster.

Vänstern har behövt göra upp med sin skit vad gäller stöd för olika diktaturer och det med all rätta, men nazisterna och för den delen de olika USA-stödda diktaturerna runt om i världen får er sida ta på er att göra upp med.

Det är precis tvärtom Daniel.

I början var partiet "småborgerligt och konservativt". Sedan kom Adolf Hitler med sin socialistiska radikalism och förändrade partiet. NSDAP under Hitler var ett socialistiskt parti som var mot kapitalism, borgerligheten och den fria marknaden. Det är inte något som partier till höger kan känna igen sig i. Eller hur?

Nej, sanningen är ju den att vänstern aldrig tar ansvar för någonting. Nu har de ju också snart lyckats att rentvå kommunismen från alla brott mot mänskligheten som den ideologin orsakat.

Visst var Hitler radikal och visst använde han ordet socialism en del, något som gjorde att han fick många på sin sida. Han var ju dock mindre intresserad av socialismen inom nationalsocialismen än vad Drexler och de övriga i inre kärnan av det tidiga NSDAP var. Han ville ju inte ens döpa om DAP till NSDAP men blev övertalad till detta av Rudolf Jung.

Han ersatte dock klasskampen med raskrig som centralt begrepp, hans socialism visade sig sen bara handla om bröd och skådespel, hans motvilja mot mycket av det tidigare ekonomiska systemet bestod främst i att han fick för sig att så mycket av det kontrollerades av judar osv. Han såg gärna att det mesta av inkomstskillnaderna bestod men nazistpartiet skulle behålla makten, varje rik person skulle uppleva sig vara en agent för staten osv.

Han var främst en nationalistisk och antisemitisk despot som använde det mest som verktyg för att nå makt men åter igen, titta på vilka som stödde honom och vilka som var hans största politiska motståndare, främst i länder som Sverige där man faktiskt inte råkade illa ut om man inte stödde honom. Du kommer att finna olika former av socialister och även liberaler som motståndare och många ur den konservativa sfären på Hitlers sida.

Jag förstår att du försöker avfärda Hitlers socialism som något annat än vänsterns finare socialism - bara för att slippa att vara delaktig i det fruktansvärda nationalsocialisterna ställde till med.

Men kommunism, socialism och nazism är och kommer alltid vara tre fula trynen på samma svin.

Skicka en kommentar