Den största satsningen som någonsin gjorts!

2009-10-25

Foto: SXC

Igår presenterade regeringen propositionen med förslag om stöd till långtidssjukskrivna. Från och med årsskiftet 2010 startar den största satsningen på arbetslivsinriktad rehabilitering som någonsin gjorts.

17 miljarder kronor avsätts under de kommande tre åren för att stödja människor som varit långtidssjukskrivna tillbaka till arbete. I korthet innebär förslagen att den som når den bortre gränsen för sjukpenning, 914 dagar, liksom den vars tidsbegränsade sjukersättning löper ut, ska erbjudas aktivt stöd och hjälp hos Arbetsförmedlingen för att komma tillbaka i arbete.

De som berörs får möjligheten att medverka i en tre månader lång introduktion hos Arbetsförmedlingen där varje persons förutsättningar och behov av stöd utreds. Därefter kommer Arbetsförmedlingen att kunna erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering via de program och andra verktyg som myndigheten har, t.ex. lönebidrag, jobb- och utvecklingsgarantin, anställning via Samhall. Ersättningen till den som deltar är aktivitetsstöd, samma ersättning som gäller för den som medverkar i åtgärderna redan idag.

Aktivitetsstödet är kopplat till a-kassan. För att så många som möjligt ska kunna få ett inkomstrelaterat aktivitetsstöd innehåller propositionen ett förslag om en återkvalificeringstid till a-kassan på tre månader för den som lämnat a-kassan under sin sjukperiod. Dessutom förlängs den överhopningsbara tiden från fem till tio år.

Utgångspunkten för reformen är att ge människor en möjlighet till rehabilitering tillbaka till arbete. Det är endast på detta sätt vi långsiktigt kan bryta utanförskapet. Om det inte fungerar går det att komma tillbaka till sjukförsäkringen fram till dess att man på nytt har formell möjlighet att återinträda i introduktionen eller i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Det finns naturligtvis situationer där det inte alls är lämpligt att medverka i arbetslivsinriktad rehabilitering. Då kommer förlängd sjukpenning att fortsätta att betalas ut. Det gäller för personer som:
- vårdas på sjukhus eller får omfattande vård i hemmet.
- på grund av svår sjukdom saknar verklighetsuppfattning eller förmåga att orientera sig
- om sjukdomen allvarligt skulle försämras vid ett deltagande
Det är Försäkringskassan som gör bedömningen om dessa undantag.

Regeringens utmaning har allt sedan vi tillträdde varit att bryta utanförskapet för grupper med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden. Regeringen har konsekvent arbetat för att steget in på arbetsmarknaden ska vara lättare. Denna reform är ytterligare ett steg, med syftet att skapa en bro mellan sjukförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken. Människor som varit sjukskrivna under lång tid blir nu omförsäkrade in i aktiva åtgärder för ett friskare liv.

I Aftonbladet skriver socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson och socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén en debattartikel om åtgärderna för långtidssjukskrivna. Där finns ytterligare argument att hämta.

INLÄGGET HÄMTAT FRÅN MODERAT.se


______________________________________________________

Aftonbladet 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
politik, val 2010, regeringen, de rödgröna, twingly, skatter, socialbidrag
, sjukpenning

0 kommentarer:

Skicka en kommentar