Miljöpartiet har blivit ett skattehöjarparti

2009-10-11


Foto: SXC

De senaste dagarna har jag ägnat en hel del tid åt att gå igenom de rödgrönas budgetmotioner inom utgiftsområdena allmän miljö- och naturvård samt areella näringar, landsbygd och livsmedel. Miljöpartiet är det parti som sticker ut mest. Faktum är att deras budgetmotion inom mina områden avviker mer från Socialdemokraterna än vad Socialdemokraterna avviker från regeringen.

Kännetecknande för Miljöpartiets miljöpolitik är att de i princip vill ge mer pengar till allt som de anser vara förenligt med en miljövänlig politik. Finansieringen sker genom en chockhöjning av koldioxidskatten och ett antal ytterligare punktskatter. Totalt vill Miljöpartiet höja miljöskatterna med 20 miljarder kronor.

Miljöskatter som står i relation till samhällets miljökostnader tror jag många centerpartister också ställer upp på, men då bör de kombineras med sänkta skatter inom andra områden. Annars leder det till att det totala skattetrycket ökar och att Sveriges konkurrenskraft försvagas. Det är precis vad som blir konsekvensen av Miljöpartiets politik.

Miljöpartiet förespråkade länge grön skatteväxling, men efter att samarbetet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet intensifierades har Wetterstrand och kompani blivit allt tystare. I deras budgetmotion nämns ordet bara på ett ställe och det avsnittet handlar om vad Miljöpartiet har åstadkommit tidigare.

Det är uppenbart att Miljöpartiet har tvingats rätta in sig i den röda mallen och bli ett skattehöjarparti.


INLÄGGET SKRIVET AV VIKTOR JOHNSSON


__________________________________________________________

Andra som bloggar: Mitt i steget och Peter Andersson och Göran Pettersson och Stefan ErikssonDagens ilska och Kulturbloggen
Expressen (Aftonbladet) (Aftonbladet) och (DN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1 2 3

politik, val 2010, regeringen, alliansen, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna, twingly, alliansregeringen, riksdagen, skatter

Bookmark and Share

0 kommentarer:

Skicka en kommentar