Regeringen: Billigare starta aktiebolag!

2009-10-29


Foto: SXC

I april 2010 halveras kapitalkravet för att starta aktiebolag. Istället för 100,000 kr kommer det att räcka med 50,000 kr!


- Att behöva binda 100,000 kronor i ett aktiebolag kan hindra dem som inte har tillräckligt startkapital, säger justitieminister Beatrice Ask (M).

Genom att sänka kapitalkravet tror regeringen att fler arbetstillfällen kommer att skapas. Många remissinstanser är positiva till en sänkning.

Den 1 juli 2010 kommer även revisionsplikten att avskaffas. Avskaffandet minskar den administrativa bördan och kostnaderna för små och medelstora företag!

INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGREN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
jobbpolitik alliansen jobbkongress politik socialdemokraterna mona sahlin jobb

0 kommentarer:

Skicka en kommentar