Det behövs ett bättre alternativ till CSN!

2009-10-31


Foto: Daniel Snällman

Jag tycker att det är dags för en översyn av CSN:s monopolställning. CSN sköter inte sitt uppdrag tillfredsställande ur ett serviceperspektiv.


Handläggningstiderna är under all kritik, fast bara vid utlåning. Det behövs en konkurrens som kan få verksamheten att bli sundare och ge studenterna en rimlig hantering.

Detta skulle mycket väl kunna skötas av banker men med en reglering i författning. Det skulle märkbart skapa bättre villkor. Detta skulle inte nödvändigtvis innebära att CSN upphörde, dock skulle de bli tvungna att behandla studenterna på ett korrekt sätt och sätta bättre lånevillkor.

INLÄGGET SKRIVET AV DANIEL SNÄLLMAN

1 kommentarer:

Martin Iversen sa...

Ett sånt dåligt skitverk som CSN varit under många år skulle absolut upphöra. Men det bästa vore om vi fick ett fungerande utbildningssystem som ställs till svars för att så många vägleds in i en akademisk labyrint och i många är på lånta pengar nöter byxbakar i akademiskt rus, och sedan får lida i hela livet med baksmällan att vara oanvändbara på arbetsmarknaden.

Skicka en kommentar