Fler vägar till arbete!

2009-12-09Just nu pågår debatten kring reformerna i sjukförsäkringen som genomförs efter nyår. Diskussionen berör oss alla. Vi möter varje dag människor på jobbet, i kvarteret eller i media som berättar om sina erfarenheter av att vara sjukskriven.

I det läget är det viktigt att vi kommer ihåg varför vi genomför reformen i sjukförsäkringen.

I valet 2006 lovade vi att bekämpa utanförskapet. Då var svenskarna det mest sjukskrivna folket i världen. En miljon människor befann sig i utanförskap, 140 personer förtidspensionerades varje dag, utav dem var 10 unga under 25 år. Socialförsäkringssystemen användes för att gömma undan människor i systemen. Människor lämnades åt sitt öde utan rehabilitering eller stöd att komma tillbaka till arbete.

Våra reformer vägleds av tydliga principer.

  • Arbetslinjen som handlar om att alla som kan ska ges möjlighet att få ett arbete.

  • Vi ser människors förmåga istället för att stämpla ut människor i system.

  • Vi vill att människor som är friska och har arbetsförmåga ska ges möjligheten till ett arbete på deras egna villkor. Människor som är sjuka ska erbjudas vård och om möjligt rehabilitering för att kunna återgå till arbete.

Förändringarna i sjukförsäkringen handlar om att skapa fler vägar tillbaka till arbete för människor som är sjukskrivna eller förtidspensionerade. För oss är varje människa som går tillbaka till arbete är en vinst såväl för den enskilda som för samhället. Att arbeta handlar om så mycket mer än en lön. Arbetskamrater, gemenskap kring fikabordet och att veta att man behövs gör att människor växer och mår bättre.

Alla ska få en chans att komma tillbaka utifrån sina förutsättningar. Individen ska vara i fokus inte systemet. Därför ska människor som är friska få stöd för att komma tillbaka till arbetslivet och människor som är sjuka ska få vård och rehabilitering. Det är också viktigt att svårt sjuka människor känner sig trygga under sin sjukdom. Är du så sjuk att du aldrig kan arbeta ska du få permanent sjukersättning och arbetsförmågan ska inte prövas mot arbetsmarknaden.

Förändringarna som vi genomför är stora men nödvändiga. Det är naturligt att människor kan känna oro kring detta vad som sker. Vi förändrar regelverket för är att sätta press på myndigheterna och systemen att gör allt de kan för att fler ska kunna gå till jobbet på mornarna. I Sverige måste vi bli bättre på att ge alla människor lika möjligheter att vara med.

Alternativet till de reformer vi genomför är en återgång till ett Sverige där vi inte ser människors förmåga, utan hänvisar människor till utanförskap.

INLÄGGET SKRIVET AV PER SCHLINGMANN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


0 kommentarer:

Skicka en kommentar