Östrosens klumpfot i klaveret

2009-12-05


Foto: ScreenShot

Thomas Östros får med all rätta löpa gatlopp i bloggosfären idag efter hans paradoxala, falska, korkade och inställsamma artikel på
de rödgrönas klotterplank.

Thomas Östros försöker genom att ignorera det faktum att de flesta länder i världen inklusive Sverige genomlevt och fortfarande genomlever den värsta globala ekonomiska krisen sedan 1930-talet - att de skatter som Alliansregeringen genomfört och som S till 85% accepterat - är "orättvisa"!

Det är plumpt, dumt och skrattretande!

Thomas Östros förordar i denna verklighetsfientliga anda skattehöjningar för alla - speciellt oss arbetare. Att detta i verkligheten kommer innebära en katastrof för alla - är en annan femma. Andelen människor som kommer i pensionsåldern fram till år 2020 att öka med en miljon människor ignorerar Thomas Östros helt. Hur en passiv och kraftigt växande andel av befolkningen ska få sänkt skatt motiveras finns inte med i resonemanget. Verkligheten talar bara riktiga socialdemokrater om efter riksdagsval.

Så här skriver UNT om Thomas Östros artikel:

"I dagens Svenska Dagbladet slår han (Thomas Östros) först fast att en 'fungerande arbetslinje kräver att det både ska löna sig att arbeta och att ha arbetat', bara för att i nästa andetag föreslå höjd skatt - det effektivaste sättet att göra arbete mindre lönsamt. För att bevisa sin tes väljer han sedan att blunda för hela den ekonomiska krisen.

Regeringen och ingen annan än regeringen är ansvarig för det svåra läget: 'Men hade Moderaternas orättvisa politik fungerat så hade fler kommit i arbete. Verkligheten visar tydligt ett annat resultat. De är arbetslösa är nu 100 000 fler jämfört med för tre år sedan.'


Det är oppositionens roll att kritisera och en socialdemokrati som lägger sig platt för regeringen har förstås ingen chans att åter hamna i regeringsställning. Men väljarna måste ha förtroende för den politik man föreslår också. Och där bidrar för tillfället inte Östros med särskilt mycket."


Mikael Olsson skriver:

"Men, nej – tyvärr visade det sig att Östros bara hade varit dubbeltydig. Den orättvisa som han kritiserar var nämligen den att vi under senare år fått ett något sänkt skattetryck för de som arbetar (inte så att vi på något sätt riskerar att förlora den världsledande roll som SAP tidigare skapat för oss vad gäller beskattning av medborgarna – men, ändå, en något sänkt börda). Det är denna förändring som är orättvis. Någon orättvisa i att jag – trots jobbskatteavdrag – som en konsekvens av en viss utbildningsinsats betalar en högre genomsnittlig skatt än min pensionerade pappa ser inte Östros genom sina politiska skygglappar…"

Några andra intressanta nyheter:

Sahlin har ingen plan

S förtroende faller 1
2

Jobben uppåt efter Obamas rekordsänkning av skatterna!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar