Det kom ett brev från Lena Mellin...

2009-12-01

DET KOM ETT E-POST FRÅN LENA MELLIN
=======================================================

Från: lena.mellin@aftonbladet.se
Ämne: Re: Ang. Lena Mellins artikel om Vattenfall...
Datum: måndag 30 nov 2009 22.28.12 GMT+01:00

Hej!

Och stort tack för ditt mejl. Jag fick dock så många reaktioner på den artikeln att jag inte har möjlighet att svara dig personligen.

Flera av er tar upp det faktum att de flesta av Vattenfalls kolkraftverk köptes på den förra regeringens tid. Det är korrekt. Men den sittande regeringen har inte ändrat detta. För närvarande byggs exempelvis kolkraftverket i Moorburg utanför Hamburg ut.

För flera år sedan, alltså under den dåvarande regeringen, publicerade Aftonbladet ett flertal artiklar om Vattenfalls utvinning av brunkol i Tyskland. Inte heller den regeringen undgick alltså kritik för kolsatsningarna på kontinenten.

Det är nämligen så att Aftonbladet inte har problem med att publicera kritiska artiklar om regeringen. Oavsett vilken färg den har. Det är vår uppgift och den tycker jag vi klarar ganska bra.

Många hälsningar

Lena Mellin

=======================================================

MITT SVAR:

=======================================================

Sluta förolämpa min intelligens, Lena Mellin!

Aftonbladet är lika opartiska som Mona Sahlins lösögonfransar!
Och dagens artikel är ett exempel på er opartiskhet.

Du kastar skit på en person som inte alls haft inflytande i Vattenfalls affärer! Beslutet om Moorburg togs 2005-2006 och kunde inte stoppats av Fredrik Reinfeldt! Se denna text tagen ur Vattenfalls egen broschyr: "Det här vill vi. Det här gör vi. Det här har vi uppnått..." från 2006:

"I Boxberg och Moorburg i Tyskland bygger Vattenfall för närvarande två kolkraftverk med den allra senaste, kommersiellt tillgängliga tekniken. De beräknas stå klara 2011/2012 och ersätta äldre anläggningar, vilket innebär att koldioxidutsläppen minskas med 4–5 miljoner ton per år."
Och att du dessutom passar på att kasta skit på Reinfeldt då han är i Kina - där han försöker förmå Kina att förstå att EU:s klimatpolitik - och inte kan försvara sig själv!

Hur f-n kan du sova på nätterna, Lena Mellin?

//Olah

=======================================================

INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGREN

Läs inlägget som föranledde Lena Mellins e-post här!


1 2 3 4 5 6 7

16 kommentarer:

Marcus sa...

Idag fick vi massavlyssning i Sverige, hur f-n kan ni sova om nätterna?

Olah sa...

FRA sysslar inte med massavlyssning. Det handlar om väldig specifik och riktad signalspaning mot en bråkdel av all trafikdata på internet som först måste godkännas av försvarsunderrättelsedomstolen.

Och sedan har vi ju köpet av det holländska kolkraftsföretaget Neuon som gick igenom under den här regeringen, och nu håller Vattenfall på att förhandla fram nya affärer för att köpa kolkraft i Polen.

Hej Björn!

Holländska Nuon ger Vattenfall tvärtom mer kompetens inom bland annat gas och förnybar energiproduktion! Efter sammanslagningen blir även Vattenfall/Nuon det största bolaget i EU på havsbaserad vindkraft!

Neuon ägnar sig till 95% åt icke förnybara energikällor. Och jag kunde inte låta bli att notera att du inte berörde Polen-historien alls.

58,5% av den el som produceras av Nuon kommer från gas. Gas har mycket mindre påverkan på miljön än kol.

36,5 procent av den el som produceras av Nuon kommer från kolkraft. Det är naturligtvis inte bra men i affären ingår att ta fram en "koldioxidfri kolkraftsproduktion" till år 2020.

De investeringar som ska göras med Nuon kommer alltså förbättra miljön avsevärt.

Jag ser inte att det gjorts något liknande när de rödgröna satt vid makten. Men då kanske det kanske räckte med att putta fram Maria Wetterstrand i media så var allt bra och alla lugna igen.

Jag ser ingen idé till att kommentera Vattenfalls spekulativa "Polen-historier". Men om vi ska spekulera så kanske de vill skapa "koldioxidfri kolkraftsproduktion" där också?

Alltså, 95% icke förnybar energi i Neuon. Detta köptes under Maud Olofssons översikt. Det är kul att man jobbar på teknisk utveckling, men man kan inte uppföra sig som om tekniken redan finns. I dagsläget finns den inte, och därför kan man inte hänvisa till denna kommande teknologi. Faktum kvartstår att Vattenfall - i strid med direktiven - köpt icke förnyelsebar energiproduktion.

Nu vill Vattenfall köpa in sig i polsk kolkraft. Det är inte spekulation, det pågår just nu förhandlingar.

Du behöver förstå hur man ser glaset som halvfullt istället för halvtomt, Björn.

Det är ju helt fantastiskt att Vattenfall lägger miljarder på att förvandla Nuons brunkolskraft till koldioxidfri elkraft! Alternativet är att ingen gör det.

Antingen är Vattenfalls direktiv värdelöst eller så var den förra s-regeringen helt vårdslös eftersom Vattenfall mellan 1999-2006 ökade just andelen el producerad från fossila ämnen från 2,7 % till 55%!

Några sådana fantasisiffror har vi inte sett idag. Ändå är det de rödgröna som skäller och gnäller.

Då satt Miljöpartiet och bestämde över miljöpolitiken i Sverige tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Vad tror du, Björn? Jag gissar på en kombination av båda.

Att den förra regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet även drog igång brunkolskraftverket i Jänschvalde utan någon som helst miljöplan och har släppt ut giftig rök från 82,000 ton brunkol om dagen sedan 1999 - ser jag som ett direkt hån mot alla miljöpartister, det globala klimatet och vår natur!

Om läser på om konservatism så kommer du snart se att det handlar bl.a. om att lämna vår jord till våra barn i ett bättre skick än den var i än när vi ärvde den.

Socialismen har aldrig haft miljön i åtanke - tills de förstod att den kunde ge dem makt.

Få se om jag förstår saken rätt - den här regeringen ger alltså Vattenfall direktiv om grön omställning och sedan ökar Vattenfall sitt innehav av kolkraft. Det är alltså okej, för man har förhoppningar om att inom tio års tid möjligen har utvecklat teknik som ska lösa problemet.

Klokare vore att konkurrera ut kolkraften med förnyelsebara insatser. Det går.

Ditt försvar består av att de rödgröna tidigare gjorde samma sak. Så ett klandervärt beteende blir mer acceptabelt för att motståndarsidan gör samma sak. Har den förra regeringens låt-gå-attityd mot inköp av kolkraft blivit mer acceptabel bara för att alliansregeringen gör samma sak? Skulle inte tro det.

"Få se om jag förstår saken rätt - den här regeringen ger alltså Vattenfall direktiv om grön omställning och sedan ökar Vattenfall sitt innehav av kolkraft. Det är alltså okej, för man har förhoppningar om att inom tio års tid möjligen har utvecklat teknik som ska lösa problemet."

Tekniken finns. Utvecklad av Chalmers. Det är detta som kommer ske med den kolkraft som nu köps upp - att göra kolkraften miljövänlig. Köpet av Nuon är ett gigantiskt steg i rätt riktning för miljön.

Så här fungerar tekniken:

"Istället för att elda med luft så eldar vi med en blandning av syrgas och koldioxid. Då slipper vi det kväve som luften också innehåller. Kvar vid förbränningen blir enbart koldioxid och vattenånga. Vattnet kan vi kondensera ut och återstoden blir de enbart koldioxid, som sedan kan tas om hand." källa: SVT

Hoppas även att man tillämpar tekniken på den smutsiga kraft som Vattenfall köpte upp under de rödgrönas tid vid makten.

"Ditt försvar består av att de rödgröna tidigare gjorde samma sak."

Nej, precis tvärtom. De rödgröna blundade inför att Vattenfall ökade den totala andelen el producerad av fossila ämnen från 2,7% till 55% - dessutom utan att Vattenfall hade ambitionen att skapa koldioxidfri kolkraft av den kolkraft de köpte upp.Det godkändes av den förra rödgröna regeringen.

Idag finns plan att göra den el som produceras av fossila ämnen koldioxidfri. Det är en väldigt stor skillnad.

Men antingen finns tekniken, eller så gör den det inte. Att den är på experimentstadiet betyder inte att den fungerar - vilket tydligt riktdatumet 2020 visar.

Än så länge har bara den här regeringen låtit Vattenfall öka sitt innehav av kolkraft - i strid med rådande direktiv. I bästa fall ska Vattenfall fortsätta spy ut enorma mängder koldioxid i elva år till.

"Men antingen finns tekniken, eller så gör den det inte. Att den är på experimentstadiet betyder inte att den fungerar - vilket tydligt riktdatumet 2020 visar."

År 2020 är året då all kolkraft hos Nuon ska vara koldioxidfri - inte att det ska experimenteras fram en teknik till 2020. Tekniken finns och ska tillämpas på Nuons kraftverk.

"Än så länge har bara den här regeringen låtit Vattenfall öka sitt innehav av kolkraft - i strid med rådande direktiv."

Det är inte sant. I och med Nuon blir Vattenfall ledande i EU inom vindkraft. De blir ledande inom koldioxidfri kolkraft.

"I bästa fall ska Vattenfall fortsätta spy ut enorma mängder koldioxid i elva år till."

Sedan 1999 - då det satt sossar, kommunister och gröna i regeringen - har det spytts ut katastrofala mängder koldioxid med Miljöpartiets godkännande. Nu så minskar man dessa utsläpp genom att man gör kolkraften koldioxidfri.

Detta är något som de rödgröna aldrig gjort eller en tänkt att göra - trots att det är de som står för merparten av utsläppen och var de som godkände Vattenfalls 53-procentiga ökning av el producerad av fossila ämnen.

Du kan väl räkna ut hur mycket koldioxid mer som Vattenfall släppt ut mellan 1999-2006 sedan Miljöpartiet samarbetade med S-regeringen?

Det kommer inte bli någon stjärna i kanten för Miljöpartiet inom deras främsta politiska sakfråga. Det blir utan tvekan underkänt - en skamfläck som kastar en skugga över hela Miljöpartiet.

Det börjar bli såpass många spår här att jag helt enkelt tar mig friheten att punkta upp dem i numrerat format Det underlättar förhoppningsvis även för dina svar.

1) Tekniken tycks vad jag kan se på nätet inte vara kommersiellt gångbar. Utveckling pågår således och kommer fortgå i experimentprojektet i Schwarze Pumpe. Här måste man ställa sig frågan om det inte hade varit klokare att investera i teknologi som verkligen fungerar - inklusive förnyelsebar sådan.

2) Att Vattenfall blev ledande på vindkraft (vilket jag ifos betvivlar med tanke på den storskaliga verksamheten i Tyskland) förändrar inte faktumet att Vattenfall köpte en väldigt mängd kolkraft. I strid med direktiven.

3) Här måste jag påpeka att sakfel - det fanns vare sig gröna eller kommunister (jag antar att du syftar på vänsterpartiet) i regeringen. Regeringen var strikt socialdemokratisk, och godkände stora inköp av kolkraft.

4) Om det nu är så att det är okej för din del att köpa stora mängder kolkraft så länge man har ett projekt för att motverka CO2-utsläppen i framtiden, då borde ju ingen moralisk skugga falla på den förra regeringen. Projektet i Schwarze Pumpe drogs nämligen igång 2001.
(http://www.vattenfall.com/www/co2_en/co2_en/index.jsp)

1) Du motsäger dig själv. Du vet - enligt den sista punkten - att det finns en fungerande teknik men skriver att den inte fungerar.

Tekniken fungerar. Det visar ju projektet med det charmerande namnet "Schwarze pumpe" redan i september 2008 att det är en kommersiellt gångbar teknik.

Tekniken ska även tillämpas på de brunkolskraftverk som godkändes av den förra S-regeringen som (detta ger svar på punkt 3) hade ett regeringssamarbete med kommunisterna och Miljöpartiet om bl.a. Miljöpolitiken. Miljöpartiet är alltså lika medskyldiga - till att försämra klimatet och vår miljö på detta fruktansvärda sätt - som sossarna och kommunisterna.

2) Jo, Vattenfall blir ledande inom vindkraft i och med detta köp. Och om du jämför köpet av Nuon med de köp som gjordes med det rödgröna regeringsamarbetes goda minne - så är köpet av Nuon ett miljövänligt köp

3) Se punkt 1

4) Ser du någon skillnad på dessa två exempel?

a) Man shoppar brunkolskraftverk i hela Europa som galningar mellan 1999-2006. Mitt i allt så tillsätter man ett forskningsteam som 2001 kör igång spekulativa projekt mest för att dämpa kritiken av Vattenfalls inköp.

Under tiden har man hunnit skita ner världen mer än någonsin under 10 år för att Miljöpartiet stängt ner kärnkraftverk i Sverige utan att ha en plan för att ersätta elförlusten.

b) Man köper in ett stort kraftbolag då man vet att det finns en fungerande teknik som kan göra kolkraften miljövänlig. Man blir på köpet även ledande inom vindkraft.

Uppfattade du det som någon skillnad mellan a och b?

1) Vad jag har förstått efter lite studier är att tekniken inte är kommersiellt gångbar ännu. Rätta mig om jag har fel, jag hittar inget annat än förhoppningar om att den ska vara kommersiellt gångbar framöver.

2) Jag får det inte riktigt att stämma. Hur kan uppköpet av ett företag som till 95% ägnar sig åt icke förnyelsebara energikällor göra Vattenfall EU-ledande på vindkraft? Vad hände med den spanska, tyska och danska vindkraften? Upplys mig gärna.

3) Vad beträffar regeringssamarbetet så rörde det utnämning av regering och förhandlingar vid budget. Direktiven till de statliga bolagen ingick mig veterligen inte i samarbetet.

4) Självfallet ser jag skillnaden mellan a och b, men jag vågar påstå att de inte är någon särskilt korrekt beskrivning av verkligheten. Det här blir nog min viktigaste poäng för dagen.

Såhär skulle jag vilja beskriva det:
a) man köper kolkraft under en sjuårsperiod. man drar igång ett projekt för att avlägsna koldioxiden ur utsläppen.

b) man köper kolkraft under en treårsperiod. man fortsätter ett projekt för att avlägsna koldioxiden ur utsläppen.

Tillåt mig förklara med ett citat från ovan: ”Idag finns plan att göra den el som produceras av fossila ämnen koldioxidfri.” Det gjorde det även 2001.

Hur kommer det sig att när projektet dras igång så är det "spekulativa projekt för att dämpa kritiken" medan det så fort ett regeringsskifte har skett blir projektet till en genuin omsorg om miljön?

1) Vattenfall har utvecklat tekniken under 8 år. Den fungerar och är kommersiellt gångbar och i drift sedan 2008.

2) Vattenfall blir i och med fusionen med Nuon ledande i vindkraft:

"Vattenfall pekar på att samgåendet med Nuon kommer att påskynda klimatneutral drift och bolagen tillsammans får en ledande ställning inom vindkraft." - DN

"Redan idag är det sammanslagna Vattenfall/Nuon det största bolaget i Europa på havsbaserad vindkraft och ytterligare utbyggnad av vind ligger i planerna" - Maud Olofsson.


3) Miljöpartiets och kommunisternas samarbete med Socialdemokraterna var ett skriftligt avtal. I det ingick ett samarbete på fem områden: ekonomi, sysselsättning, rättvis fördelning, jämställdhet och miljö.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet var i allra högsta grad involverade i Vattenfalls affärer mellan 1999-2006 då de ökade andelen el producerad av kol från 2,7% till 55%.

4) Vi tolkar verkligheten olika. Tekniken fungerar och är i drift idag och det blir därför helt legitimt att köpa kolkraft eftersom man direkt kan börja tillämpa den nya tekniken.

Under den rödgröna regimen så fick Vattenfall fria direktiv att köpa upp så mycket kolkraft som möjligt för att flera år senare börja forska i hur man skulle göra den renare.

Skicka en kommentar