Alliansen förstår företagens betydelse för fler jobb!

2009-11-10


Foto: Olah Örtengren

Anfall är bästa försvar, tycks vara Tomas Eneroths (s) devis. Istället för att diskutera det som saken gällde – Socialdemokraternas avsaknad av jobb- och småföretagarpolitik – studerar han siffror. Dock inte särskilt framgångsrikt. Riktigt är att arbetslösheten ökar. Men samtidigt visar SCB:s AKU att 3 997 000 människor hade arbete i september 2006. Tre år senare har det ökat till 4 064 000. Trots den globala ekonomiska krisen har alltså fler människor arbeten idag än när Alliansen tillträdde. Enligt SCB har också utanförskapet minskat, mycket tack vare lägre ohälsotal och färre som är förtidspensionerade.

Men Eneroth kan vara lugn. Vi nöjer oss inte med det. Vi är väl medvetna om att den globala ekonomiska krisen lett till att arbetslösheten nu stiger. Kampen för fler i arbete och färre i utanförskap var och är Alliansregeringens viktigaste uppgift. Vi nöjer oss inte med mindre än att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Ingen finanskris kan få regeringen att byta mål. Vi kommer inte att göra om socialdemokraternas misstag att inte se det utanförskap som fortfarande finns.

Hotet om arbetslöshet som biter sig fast ska mötas med en kraftfull politik för jobb, företagande och stöd till människor som drabbas av arbetslöshet. Det är också så vi har agerat. Sedan Alliansregeringen tillträdde har vi genomfört fler än 100 åtgärder för att skapa bättre villkor för företagen. Vi har sänkt företagens skatter med närmare 49 miljarder, minskat regelbördan och ökar nu också tryggheten för företagarna. Till skillnad från socialdemokraterna har vi visat att Alliansen och Centerpartiet förstår företagens betydelse för fler jobb.

Så här dagarna efter Socialdemokraternas kongress noterar jag att man där sa många vackra ord om företag. Men lika enkelt är det att konstatera att retorik och praktik inte går ihop. För bortom Sahlins vackra ord om företagen ligger en minst sagt jobbfientlig politik.

Socialdemokraterna vill höja inkomstskatter med 18 miljarder vilket drabbar många småföretagares lönsamhet hårt. De vill slopa de hushållsnära tjänsterna som öppnat upp en helt ny bransch och skapat över 7000 nya jobb och tusentals nya företag. De vill återinföra förmögenhetsskatten som på socialdemokraternas tid vid makten ledde till att 500 miljarder kronor som kunde ha investerats i nya företag istället flydde landet. De vill göra det dyrare att anställa både unga och äldre, något som kommer att drabba tiotusentals människor som fått jobb genom den sänkta arbetsgivaravgiften. Till detta ska läggas skrotandet av satsningen på kvinnors företagande samt alla de företagarfientliga förslag och den skattechock på över 50 miljarder som inte minst Vänsterpartiet står för.

När Alliansens ekonomiarbetsgrupp studerade effekterna av den ekonomiska politik som Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet förväntas föra blev resultatet förödande. På kort sikt leder deras politik till cirka 30 000 i lägre sysselsättning. På lång sikt hotar sysselsättningen bli ca 140 000 lägre. Till det ska läggas försvagade offentliga finanser med 10 miljarder på kort sikt och minskade resurser för kommunerna när färre arbetar och arbetsgivaravgifterna höjs. Så ser resultatet av Socialdemokraternas och de andra röda partiernas politik ut.

Jag förstår om Eneroth väljer att inte ta debatten om hur vi förbättrar småföretagens villkor. För bortom Socialdemokraternas fagra ord finns inte mycket mer. I brist på nya idéer väljer man istället att blicka bakåt till gammal välkänd politik. En politik som en gång redan prövats i fullskalemodell under Mona Sahlins och Göran Perssons ledarskap. Därför vet vi också vad resultatet är. Växande klyftor och över en miljon människor i utanförskap.

INLÄGGET SKRIVET AV MAUD OLOFSSON


0 kommentarer:

Skicka en kommentar