Hyckleri av Mona Sahlin!

2009-11-07


Foto: Socialdemokraterna

Mona Sahlins uttalanden om Nordstreams gasledning i Östersjön är hyckleri från S-ledaren. Den som gör anspråk på att vara statsministerkandidat måste visa tillräckligt ansvar för att stå för sina handlingar.

Det säger Jan-Erik Ågren, kristdemokratisk riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet, med anledning av Mona Sahlins omsvängning i turerna kring det tysk-ryska företaget Nordstreams planerade gasledning i Östersjön.

- Den enda möjlighet Sverige i praktiken har haft att stoppa projektet, var att säga tydligt nej, tidigt i planeringsskedet. Sverige skulle 2005 ha kunnat säga nej till att gasledningen på politisk nivå utsågs till ett prioriterat EU-projekt. Mona Sahlin, dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsminister, valde då att i EU:s ministerråd ställa sig bakom gasledningen som ett prioriterat projekt.

-I EU-nämnden diskuterades gasledningen flera gånger 2002-2005, de senaste åren med Sahlin som ansvarig minister. Då var Socialdemokraterna positiva. I juni 2005 behandlade EU:s ministerråd den planerade gasledningen. Sahlin representerade Sverige. Enligt protokollet sade hon bland annat ”vi är förstås mycket positiva" och "vi tycker därför att vi kan stödja förslaget fullt ut".

- I efterhand kritiserar nu Mona Sahlin regeringen för att man följt gällande internationella regler utifrån de förutsättningar som Sahlin själv skapat med sitt ställningstagande. Det är populistisk ansvarsflykt.

INLÄGGET SKRIVET AV JAN-ERIK ÅGREN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 kommentarer:

Anonym sa...

Detta är inte hyckleri från Mona Sahlins sida, den enkla sanningen ar att hon är totalt okunnig och begriper inte själv vilka
följdkonsekvenser det hon säger kan få.
Detta är också skälet till att olika svar ges på samma fråga , hon förstår inte vad hon sagt tidigare.

Anonym sa...

Mona Sahlin virrar omkring som en yr höna
Nu har hon helt på egen hand halverat Socialdemokratiska partiet och måste hitta någon att samarbeta med innan hon hel utradderat partiet .
Först ville Mona Sahlin regera med MP därefter med MP och Vp och nu med Mp,VP,C och FP

Skälet till att det finns olika partier är att det existerar helt motsatta uppfattningar mellan dem i de flesta större frågorna och de kan omöligen komma överens,
Dessa tre alternativ skulle alla ha olika politiska program så det enda hon ar ute efter är en position for sig själv, vilken politik som skulle föras vilket är grunden för ett partis existens är helt betydelselös för henne bara hon får sitta i en regering.
Mona Sahlin är beredd att komma överens med samliga eftersom hon liksom pastor Jansson "inte har någon bestämmd uppfattning om någonting."och alltid håller med den hon för tillfället talar med.
Att ett parti skall vinna röster på sitt politiska program har hon inte fattat hon tror att hon själv är den klart lysande stjärnan och röstmagneten som alla vill samarbeta med ,att förhållandet är det rakt motsatta fattar hon heller inte.

Efter tre år som ledare har hon fortfarande inte presenterat någon politik . Har hon ingen uppfattning och är det anledningen till att hon endast kommer med enfaldigt dagispladder när hon yttrar sig eller förstår hon inte bättre och försöker dölja detta
Hon säger att hon brukar sitta på toaletten och läsa Fantomen.
efter att ha sett resultatet av hennes politiska ledarskap under tre år inser man att det är det bästa hon kan göra,

Skicka en kommentar