Vilka friheter är anti-kapitalisterna emot?

2009-11-12Motståndarna till kapitalism borde berätta vilka ekonomiska friheter de är emot. Är det möjligheten att starta företag, handla med utlandet, investera, sälja, låna eller anställa? Istället ägnar de sig ofta åt kritik av en nidbild från sagornas värld. Lars Folckes replik på min artikel följer det mönstret, men förtjänar att bemötas på två punkter.

Folcke påstår att välståndet är en följd av teknisk utveckling, inte kapitalism. Från det gamla Kina kommer flera viktiga uppfinningar, som kompassen. Där skedde dock aldrig någon välståndsutveckling. Det krävs en entreprenör som ser innovationens möjlighet, som kan skaffa kapital för massproduktion, som fritt får exportera – och att det finns konsumenter som har egna pengar och får köpa. Därför är kapitalismen avgörande.

Folcke påstår också att en fri ekonomi förstör miljön. En tidig ekonomisk utveckling tenderar vara miljöbelastande. Men när länder passerar cirka 10 000 dollar i BNP per capita per år minskar miljöpåverkan. Således har luften, floderna och sjöarna blivit renare och skogarna blivit större i Europa det senaste decenniet. I dagens Kina sker mest miljöförstöring där gamla statliga företag dominerar och minst i de rikaste, mest globaliserade delarna. Idag är ”green tech” en dynamisk bransch – kapitalismen gör världen grönare.

Josefine Adolfsson påstår att ekonomiska system inte är till för att älskas. Sant – känslan jag har för min fru och två döttrar är av en annan dimension. Men jag måste säga att jag känner starkt för de friheter som gör det möjligt för miljarder människor att skapa en bättre värld åt sina barn varje dag.

INLÄGGET SKRIVET AV JOHNNY MUNKHAMMAR


AB

1 kommentarer:

Anonym sa...

Som vanligt blandar Johnny Munkhammar efter eget skön, ovetenskapligt, osakligt - bara det är till kapitalismens lov.

Vi kan börja med en analys av stycke ett - teknisk utveckling kontra entreprenörsskap. Här tar Munkhammar upp det gamla Kina som ett varnande exempel - här fanns innovatörer men inga entreprenörer, och därför ingen välståndsutveckling.

OK Munkhammar sov väl bort historielektionerna på gymnasiet men i korthet:
Kompassen beskrevs första gången av Shen Kuo under Song-dynastin. 100 år efter Kuos död föll Kina för mongolernas erövringar, först Djingis Khan sedan Khublai Khan. Det fanns dessförinnan en bra handelsflotta och det tekniska försprånget som Kina hade föröddes alltså i krig. Kina har för övrigt alltid hört till monopolkapital-staterna - frånsett när Mao levde och sökte snärja folka med samma sorts blandning av pseudo-vetenskap, religion och skrock som Munkhammar, fast tvärtom, förståss!

Motsatsen märks kanske hos Franska staten som 1841 skänkte patetenten för olika fototekniker "till mänskligheten" - mellan 1841 och 50 utvecklades ett tiotal olika tekniker för mörkrumsarbete som samtliga förde utveckligen framåt. Och här handlar det om teknisk utveckling, period. Ingen kapitalism.

Det kanske bästa exemplet på teknikens trumf över kapitalismen är kylskåpen. Fram till 1930-talet fanns en enormt välorganiserad säljorganisation för is. Organisationen var rationell, effektiv och genererade rejält med vinst. Varje vinter kapades isblock ut, lades i sågspån i iskällare, och under sommaren delades isblocken och distribuerades till kunder. Isskåpen var stora och påkostade, och när kompresssorskåpen kom slogs branschen ut i ett kick. Trots duktiga entreprenörer. Innovationen knäckte entreprenören.

Idag gäller en kodex - först med en innovation äger! Svanberg gavade åt Iphone när den lanserades 2007. Skrattet har nog stelnat - innovatören segrar över entreprenören.

Å andra sidan finns det gott om entreprenörsfloppar, säljidéer i kapitalismens anda. Boo.com, Letsbuyit.com... Hur många pajade sin ekonomi på folkaktier? Och vem är glad när det rosa eller gröna kuvertet kommer? Innovation eller entreprenörsskap?

Stycket om att kapitalismen gör världen grönare är rent nonsens, bara bull.
Munkhammar får läxa - läs på om Minamataskandalen (Japan hade rejäl BNP redan 1956), utsläppet av metylisocyanat i Bhopal 3/12 1984 i Indien (Union Carbide var amerikanskt, förlade produktionen i Indien och ville efter känt kapitalistiskt manér inte ens ersätta de skadade. Det handlar om ca 25 000 döda, cyanförgiftade och ca 200 000 framför allt synskadade. De har fortfarande inte fått ersättning på grund av smart advokatyr - UC är sålt till Dow Chemical, som hävdar att de inte ägde anläggningen 1984) eller varför inte lilla Teckomatorp - BT Kemi. Här finns mycket att läsa för den lille kapitalisten; hur man helt sätter sig över lag mm

Att en BNP på $ 10 000 per capita skulle vara en garant för minska miljöpåverkan - ASG! Canada hade en BNP/C på 36 589 år 2009. Åk gärna upp till norra Canada och ta en till på utvinningen av olja ur tjärsand...

Dock sant - Green tech är en synnerligen lönsam bransch - men bara i Europa, inte minst där de gamla eländiga korporativa partierna tvingat fram en massa lagar och paragrafer, fi donc! I USA gäller Green Tech-tänket för ett fåtal highbrow-demokrater.

Sammanfattning - hur mycket man än försöker att framhärda att kapitalismen för mänskligheten vidare är det dock den tekniska utvecklingen, den fria överföringen av kunskap som är det väsentliga.

Skicka en kommentar