"Presstödet har aldrig varit något annat än ett partistöd"

2009-11-21

Veckan före jul ska regeringen på nytt ge besked till EU-kommissionen om presstödet till storstadstidningarna. Kommissionen är inte nöjd och Sverige måste hitta nya argument – eller inse att hela presstödet är ett mycket förlegat bidragssystem.

Presstödet har aldrig varit något annat än ett partistöd. Det är med skammens rodnad jag ser tillbaka på mina 25 år i trycksvärtebranschen. Det är dags att skaka liv i debatten om presstödet igen och göra det utifrån det nya medielandskapet.

Så skriver Johnny Stamming i dagens DN.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar