De rödgröna vill låna till arbetslöshet!

2009-11-07


Foto: De rödgröna

Tisdag den 13 oktober presenterades en rapport som utgör en bred beskrivning av de kortsiktiga och långsiktiga effekterna av den ekonomiska politik som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inom ramen för det rödgröna samarbetet föreslår.

Sverige befinner sig i en djup ekonomisk kris. Oppositionens förslag skulle medföra betydande risker för svensk ekonomi. Höjda skatter ger hushållen mindre pengar. Då konsumerar de mindre. Det leder till minskad efterfrågan, vilket i sin tur medför att sysselsättningen sjunker.

När skatten på arbete höjs minskar drivkrafterna till arbete, färre stannar kvar eller söker sig till arbetsmarknaden. När skatten för att anställa höjs blir det färre jobb. Dessa effekter gör att förutsättningarna för en stabil och jobbskapande återhämtning försvagas, försenas eller till och med uteblir.

Det blir färre jobb redan på kort sikt!

Rapporten har tagits fram av Alliansens ekonomiarbetsgrupp som leds av finansminister Anders Borg (M). Läs hela rapporten här!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar