Upp till bevis sossekommuner!

2009-11-19

Redan inom några veckor kan Vellinge kommun komma att teckna avtal med Migrationsverket om ensamkommande flyktingbarn! Det är mycket bra! Det är så här riktig demokrati fungerar!

Under torsdagen höll Vellinges moderata kommunfullmäktige ett extra möte och beslutade att "snabbutreda" kommunens möjligheter till att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Inom ett par veckor har vi kommit fram till våra slutsatser, säger kommunstyrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungman.

Så nu är det upp till bevis alla sossekommuner - ja just ni ja - ni som alltid legat där i botten och skvalpat och som aldrig tagit ansvar och aldrig tagit emot några invandrare, flyktingar eller ensamkommande flyktingbarn någonsin.

Nu är det upp till bevis! Ska ni vara sämre än Vellinge? Ska vi göra det här tillsammans eller var och en för sig? Då kanske ni sossekommuner kan klara er utan de statsbidrag som vi betalar också?


INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGREN

PS. Är det verkligen någon som är förvånad över att Sverigedemokraterna går framåt i de senaste opinionsundersökningarna efter Aftonbladets, Netroots, S-info:s och SVT:s intensiva valkampanj för Sverigedemokraterna de senaste månaderna!?
DS.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det är väl ingen demokrati,dom blir ju tvingade!
Du är ju råkommunist.

Att lära bl.a. sossekommuner vad humanism och solidaritet är, ser inte jag som kommunism, anonym.

Att lära kommuner som inte tar sitt ansvar att göra det och att ha en fungerande flykting- och invandringspolitik ser jag inte heller som kommunism.

Kommunerna får statsbidrag för att ta detta ansvar. De får även pengar från Migrationsverket för att ta detta ansvar. Pengar som till stor del kommer från andra kommuner som redan tar detta ansvar!

Det kommer inte heller bli tvingande än på något år. Så samtliga kommuner i Sverige hinner ordna detta avtal med Migrationsverket innan det ens kan bli aktuellt med en tvingande regel.

Agneta i Höllviken sa...

Fantastiska nyheter! Nu kommer jag som Vellingebo inte längre att behöva känna skam när jag berätta i vilken kommun jag bor!

Agneta

Anonym sa...

Hjälper Sverige rätt barn?

Enligt Migrationsverkets statistik har antalet årligen ensamkommande asylsökande barn och ungdomar ökat från 388 år 2004 till 1 766 under hitillsvarande del av 2009. Det rör sig inte om barn, utan unga män och fastän de reser ensamma saknar de inte familj. De har anhöriga som betalar resan och sänder i väg dem. De som har råd att bekosta en resa till Sverige är inte de mest utblottade i krigshärjade länder.

I många fall är de inte heller ensamma när de kommit till Sverige. Av 1 428 inskrivna ungdomar i Migrationsverkets mottagningssystem harunder året 441 eller 30,88% placerats i familjehem hos släktingar eller nära anhöriga här i Sverige. Familjehem innebär att samhället betalar dessa anhöriga för att ta hand om sina släktingar.

När ensamkommande ungdomar väl fått permanent uppehållstillstånd i Sverige kommer deras försvunna anhöriga tillrätta och söker anhöriginvandring för att familjen skall återförenas. Detta har hittills i år gällt 506 föräldrar till ensamkommande ungdomar. Uppehället för föräldrarna skall respektive vistelsekommun ansvara för.

En enda plats i det omdebatterade boendet i Vellinge kostar 746 462 kronor per år. Det finns 28 platser och årskostnaderna för dessa blir alltså drygt 20 miljoner kronor.

Det är en självklarhet att nödlidande barn skall ha hjälp, men sker rätt prioritering? Hur många tusen nödlidande barn skulle redan i hemländerna kunna hjälpas effektivt för motsvarande kostnad som boendet i Vellinge?

Stellan Bojerud

Skicka en kommentar