Schlingmann ger kommunerna tydliga besked!

2009-11-15
Till moderata kommunpolitiker

Hej,

De senaste dagarna har till stor del präglats av diskussionen om omhändertagande av ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige. Reaktionerna på händelserna i Vellinge visar tydligt att det finns starka känslor och ett stort engagemang i Sverige.

Jag har i dag pratat med Lars-Ingvar Ljungman som är kommunstyrelsens ordförande i Vellinge. Han har i detta samtal klargjort att han ställer sig bakom grunderna i moderaterna och regeringens integrations- och flyktingpolitik. Att han är kritisk till delar av flyktingmottagandet är känt sedan tidigare och han har tydliggjort att det är detta hans kritik handlar om, inte mot enskilda människor eller mot det faktum att människor med invandrarbakgrund berikar vårt land. I mitt samtal uppmanade jag också Vellinge att teckna avtal med Migrationsverket.

Under vårt samtal markerade jag också vikten av att vara aktsam med språket så att inte enskilda uttalanden riskerar att leda diskussionen fel. Jag tycker själv att flera uttalanden såsom de återgivits har varit olämpliga.

Lars-Ingvar har också tydliggjort att Vellinge nu agerar konstruktivt för att erbjuda de barn och unga som bor på transitboendet i Hököpinge bästa möjliga och trygga förutsättningar, vilket bland annat handlar om att erbjuda skolundervisning och en trygg närmiljö. Dessutom ska en dialog tas upp med de omkringboende för att lösa omhändertagandet på bästa möjliga sätt.

Det som nu sker är att antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Europa och Sverige ökar dramatiskt. Varje vecka kommer det nästan 50 barn till Sverige utan sina föräldrar för att söka asyl. Det är en stor utmaning att ta hand om barn och unga som ofta kommer från svåra förhållanden.

Det är en utmaning och ett ansvar som Sverige som land och vi som parti måste ta oss an. Det handlar om alla vuxnas ansvar för barn och speciellt för ensamma barn utan föräldrar. Det är vår gemensamma uppgift att ge barnen goda förhållanden under tiden som deras asylansök an prövas.

Mottagandet av ensamkommande barn och unga är sedan 2006 en kommunal angelägenhet, men kommunerna ersätts för sina kostnader av staten. Det kommunala ansvaret är tydligt.

Samtidigt är det bara en tredjedel av Sveriges kommuner som har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Ansvaret är och ska vara gemensamt för alla. Bristen på platser är akut och det är ytterst barnen som blir lidande.

I denna situation är det viktiga att se behoven hos barn och unga och därför måste fler kommuner ta ansvar. Det rör sig om nästan 200 kommuner som inte har avtal och det handlar om kommuner som leds av allt från socialdemokrater och vänsterpartister till moderater. S-ledda Bromölla, vänsterstyrda Fagersta och moderata Vellinge är tre exempel.

Jag vill därför rikta en tydlig uppmaning till alla moderater runt om i landets alla kommuner om att agera för att lösa problemet. Det är viktigt att se alla de goda exempel på moderatledda kommuner som tar ett stort ansvar som finns i exempelvis Uppsala, Solna, Stockholm och Ä ngelholm. Ängelholms erfarenheter visar att tveksamheter och oro från kommunens invånare har bytts till engagemang för barnen och ett bra mottagande.

Att fler kommuner måste ta sitt ansvar handlar också om vi ska förmå bibehålla det kommunala självstyret. Om inte kommunerna själva nu visar en god vilja kommer landets kommuner att få se mer av statlig styrning.

Moderaterna och migrationsminister Tobias Billström har länge arbetat på att få fler kommuner att ta emot ensamkommande barn. Det är ett viktigt arbete men situationen för de barn och unga som behöver mottagande blir inte bättre förrän fler engagerar sig.

Per Schlingmann, partisekreterare (m)

7 kommentarer:

Johan Nilsson sa...

För lite och alldeles på tok för sent! Uteslut Ljungman. Peta honom från posten som förbundsordförande i Skåne och som ordförande i valberedningen. Läs Ljungmans svar i Sydsvenskan. Det är uppenbart att han inte ändrat uppfattning alls! Det är en skamfläck att M har kvar honom på tunga poster utanför kommungränsen. Se till att bli av med honom innan han skadar M, och alliansen, värre än han redan gjort.

Johan Nilsson, Helsingborg

Jag vet en till som alltid tycker att allt som den borgerliga regeringen gör är "för lite - för sent". Jag tror du vet vem? :)

Visst ska Vellinge kunna ta emot flyktingbarn tillfälligt - trots att de likt 200 andra kommuner i Sverige inte har avtal om detta med Migrationsverket.

Det har Vellinge också gjort!

Anledningen till att det knorrats i Vellinge är ju att Socialdemokratiska Malmö utan förvarning och utan att be om lov dumpat sin social brister på Moderata Vellinge!

Det är Illmar Reepalus fulpolitik vi ser!

På vilka grunder ska Ljungman petas? Ska alla kommunala ordföranden i de andra 200 kommunerna som inte heller har avtal med Migrationsverket att ta emot ensamma flyktingbarn - också petas?

Det skulle innebära att 2/3-delar av Sverige skulle stå utan kommunal ledning!

Om det vore så att de 200 kommunerna av 290 var moderatstyrda så vore det en moderat skamfläck. Men detta är ingen moderat skamfläck.

Detta är en socialdemokratisk, kommunistisk, grön, moderat, liberal och kristdemokratisk skamfläck.

pare sa...

Med detta diktatoriska uttalande att gor ni inte som vi i Stockholm sager aker er kommunala sjalvbestammande har ni i alla fall forlorat mig som valjare.
Mer Kina fasoner an fria Sverige

Om man är Sverigedemokratisk politiker så är man en representant för Sverigedemokraternas partipolitik. Detta skriver man under på när man blir förtroendevald. Om man ändrar åsikt så mycket att det går emot partistyrelsens politiska agenda så får man söka sig till ett annat parti.

Så är det med alla partier - även med socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet, liberalerna, moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna.

Det har ingenting med Stockholm eller diktatur att göra.

Anonym sa...

Grattis till skademaximeringen..
Jag har röstat (m) de senaste 5 valen, men nu är det slut! Gillar inte sd men i valet mellan kolera (då man ju också sprutar ut en massa sk-t) så och en lätt flunsa så väljer jag det senare.
-Ex-(m)

Valet är ditt, anonym. Man kan bara leda en häst till vatten men inte tvinga den att dricka.

Moderaterna står inte för en dumsnål flyktingpolitik.

Anonym sa...

Sant så..
Bara en dum...

Problemet är att det kommer alldeles för många som vill dricka till Sverige, med hjälp av sin betalde hästskötare, och vi har inte tillräckligt med vatten så snart kommer alla at bli törstiga..
(Påpekar att detta är ett symboliskt uttalande så att t o m du förstår)

Skicka en kommentar