Verktygslåda med argument - Jobbpolitiken

2009-11-13


Foto: SXC

Just nu så försöker den rödgröna politiska oppositionen i Sverige hävda att det enda som den borgerliga jobbpolitiken består av är skattesänkningar. Det är ett helt felaktigt påstående - även om skattesänkningar är ett av de mest effektiva sätten att skapa nya jobb på.

Allt om Alliansen presenterar därför en liten verktygslåda med argument för att visa den borgerliga jobbpolitikens mycket träffsäkra åtgärder för att både behålla, skapa nya jobb och hjälpa arbetslösa få jobb!



1. Regeringen förhindrar att fler jobb försvinner


- Statsbidragen till kommuner och landsting höjs tillfälligt med 10 miljarder kronor 2010 för att undvika uppsägningar i välfärdens kärna.

- Skattereduktion på ROT-arbeten och sänkta socialavgifter.

- De genomförda skattelättnaderna på arbetsinkomster ökar människors konsumtionsutrymme och håller igång ekonomin.

- Ordning och reda också på bankerna är centralt för att förhindra härdsmältor i det finansiella systemet med konsekvenser för hela samhället.

2. Vi satsar på omställning och bygger broar tillbaka till arbetsmarknaden

- Bättre matchning och en effektivare arbetsmarknadspolitik. Ökade resurser till aktivering inom arbetsmarknadspolitiken.

- Jobb- och utvecklingsgaranti med individuellt utformade åtgärder.

- Ökning av antalet utbildningsplatser inom yrkesvux/komvux, yrkeshögskolan samt universitet och högskola.

- Jobbskatteavdraget har förstärkt drivkrafterna för att arbeta, vilket är viktigt för att undvika att arbetslösheten biter sig fast.

3. Vi skapar förutsättningar för att jobben ska bli fler

- Det har blivit enklare att starta och driva företag genom bl a minskad administrativ regelbörda, sänkt bolagsskatt och nedsatta egenavgifter.

- Enklare att tillfälligt anställa personer upp till 24 månader och möjligheten till säsongsanställning har återinförts.

- Forsknings- och innovationssatsning med nivåökning om fem miljarder kronor för anslagen 2012.

- Minskade kostnader för att ha anställd personal, framförallt för unga.

- Att värna sunda offentliga finanser är avgörande för att långsiktigt göra Sverige till ett attraktivt land att investera i.


INLÄGGET UPPLAGT AV OLAH ÖRTENGREN

0 kommentarer:

Skicka en kommentar