12 miljarder för jobb och företagande!

2009-09-23

Alliansregeringen har enats om reformer för jobb och företagande som ökar sysselsättningen långsiktigt, bland annat ett förstärkt jobbskatteavdrag. Det måste bli mer lönsamt att arbeta och fler ska vilja anställa.

Jobbskatteavdraget är en central del i regeringens politik för att höja sysselsättningen varaktigt. Alliansregeringen föreslår nu att jobbskatteavdraget förstärks med 10 miljarder kronor. För de allra flesta löntagare innebär det mellan 200 och 250 kronor mer kvar i plånboken varje månad.
Med de fyra stegen i jobbskatteavdraget har 99 procent av alla heltidsarbetande fått skattesänkningar på över 1000 kronor per månad och 75 procent har fått sänkningar på över 1500 kronor per månad. Det är de med låga- och normala inkomster som har fått de största skattelättnaderna av jobbskatteavdraget i förhållande till den egna inkomsten.

Jobbskatteavdraget för olika månadslöner 2010:

Yrke
Grundlön/månad
Grundlön plus normala rörliga tillägg (månadslön)
Jobbskatte-avdrag steg 4
Totalt jobbskatteavdrag
Sänkt skatt som andel av månadslön
Vårdbiträde
19 300
21 900
252 kr/mån
1480 kr/månad
6,8%
Metallarbetare
23 600
25 600
252 kr/mån
1681 kr/månad
6,6%
Sjuksköterska
25 400
27 200
252 kr/mån
1734 kr/månad
6,4%
Gymn.lärare
28 600
28 600
252 kr/mån

1752 kr/månad
6,1%
Läkare
52 800
57 000
252 kr/mån
1752 kr/månad
3,1%

Källa: Regeringskansliet


En förstärkning av jobbskatteavdraget innebär att det blir mer lönsamt att ta ett jobb. Det bidrar därför på sikt till en högre sysselsättning och ett minskat utanförskap. Alliansregeringens genomförda reformer, tillsammans med det föreslagna fjärde steget i jobbskatteavdraget, bedöms medföra 150 000 fler sysselsatta på sikt. Jobbskatteavdragen bedöms stå för drygt hälften av denna uppgång.

Regeringen kommer i höstens budget även att föreslå en rad åtgärder som stärker incitamenten att starta, driva och utveckla företag i Sverige. För att förbättra de små företagens förutsättningar föreslås bland annat att egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag sättas ned med 5 procentenheter eller sammantaget 1,2 miljarder kronor.

Mer om jobbskatteavdraget och de övriga delarna av regeringens förslag kan du läsa i denna pdf-fil.
politik, mona sahlin, moderaterna, val 2010, regeringen, skatter, vänsterpartiet, stockholm, alliansen, centerpartiet, miljöpartiet, fredrik reinfeldt, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna, kristdemokraterna, budget


Bookmark and Share

0 kommentarer:

Skicka en kommentar