LOKALT: 152 miljoner till Örebro läns landsting!

2009-09-23

Regeringen rekordsatsar 10 miljarder kronor på att värna välfärden i kommuner och landsting. För Örebro läns landsting innebär detta över 152 miljoner kronor i tillskott nästa år för att värna välfärdens kärna. Mellan 2010-2012 kommer landstinget att ytterligare tillföras hela 242 miljoner kronor.

Det här är ett positivt besked som innebär att vi i Örebro läns landsting kan satsa ytterligare på välfärdens nyckelverksamheter. Dagens besked visar också att alliansregeringen tar ansvar för den långsiktiga välfärden genom att förbättra landstingets förutsättningar att värna sjukvården. Vi får nu möjlighet att satsa ytterligare på att förbättra sjukvården och att korta vårdköerna.

Den rådande finansiella krisen har orsakat en ansträngd ekonomisk situation för Sveriges kommuner och landsting. Örebro läns landsting står inför stora utmaningar med både stor omflyttning och en allt äldre befolkning. Genom regeringens rekordsatsning får vi nu utökade möjligheter att möta dessa utmaningar. Beskedet innebär att vi kan fortsätta att föra en långsiktig och ansvarsfull politik genom att ytterligare förbättra kvaliteten i våra verksamheter, lågkonjunkturen till trots.

Inlägget skrivet av Kent Persson (m)

politik, mona sahlin, moderaterna, val 2010, regeringen, skatter, vänsterpartiet, stockholm, alliansen, centerpartiet, miljöpartiet, fredrik reinfeldt, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna, kristdemokraterna, budget


Bookmark and Share

0 kommentarer:

Skicka en kommentar