Enklare och tryggare bli företagare!

2009-09-24

Samtliga reformer i listan ska träda i kraft senast 1 juli 2010:

1. Bättre sjukpenning för nyblivna företagare.

Regeringen föreslår att egenföretagare ska omfattas av ett generellt lagstiftat uppbyggnadsskede på två år som innebär rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) motsvarande vad en anställd skulle få. Längre uppbyggnadsskede kan beviljas efter prövning.

2. Större trygghet i arbetslöshetsförsäkringen för företagare under ett uppbyggnadsskede.

Under de första två åren efter start kan företagare få arbetslöshetsersättning baserad på den inkomst som företagaren hade som anställd före starten.

3. Karenstiden i sjukförsäkringen förlängs och egenföretagare ges möjlighet att välja längre karenstid än tidigare

I dag är den generella karenstiden en dag med möjlighet att välja tre och 30 dagars karenstid. Men de nya reglerna utökas den generella karenstiden från en till sju dagar och möjligheterna att välja längre karenstid utökas till 14, 30, 60 eller 90 dagar.

4. Den så kallade ”jämförelseinkomsten” för egenföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen tas bort.

För egenföretagare finns i dag en särskild begränsningsregel. Detta innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten inte får överskrida vad en motsvarande anställd skulle ha fått. Denna regel tas nu bort.

5. Egenföretagare som tar ut tillfällig föräldrapenning ska kunna göra det på jämlika villkor som anställda.

Nu ändras beräkningsgrunden vilket generellt ger högre ersättning för egenföretagare.

6. Havandeskapspenning för företagare ska utredas

I dag saknar företagare möjlighet att få havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön. Därför ska Arbetsmiljöverket få i uppdrag att utreda frågan.

7. Incitamenten för att driva företag vidare även när företaget tillfälligt går sämre ska öka.

Enligt nuvarande regler fastställs dagpenningen utifrån genomsnittet av de tre senaste åren före avvecklingsåret. Det nya förslaget innebär att dagsförtjänsten för företagare baseras på den senaste taxeringen eller på genomsnittet av de två år som föregår inkomståret i den senaste taxeringen - om det är mer förmånligt.

8. Det ska bli enklare att göra uppehåll i näringsverksamhet och få arbetslöshetsersättning.

9. Reglerna för den som både är anställd och företagare ska bli tydligare.

Företagare ska också ges ökade möjligheter att fortsätta att driva företag som bisyssla, samtidigt som personer erhåller arbetslöshetsersättning.

10. Ett generellt högkostnadsskydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare .

politik, mona sahlin, moderaterna, val 2010, regeringen, skatter, vänsterpartiet, stockholm, alliansen, centerpartiet, miljöpartiet, fredrik reinfeldt, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna, kristdemokraterna, twingly, de rödgröna, budget2010, budgetBookmark and Share

0 kommentarer:

Skicka en kommentar