Mitt inlägg på de rödgrönas blogg!

2009-09-23

Här är mitt inlägg som jag gjorde nyss (22 september 2009 kl 23:47) på de rödgrönas blogg. Det återstår att se om de publicerar det!?


==============================================

De rödgröna: "I lördags lämnade den borgerliga regeringen besked om att det blir fortsatta skattesänkningar på lånade pengar genom att det så kallade förvärvsskatteavdraget utökas."

Varifrån lånas dessa pengar? Det har ingen av er förklarat. Varifrån lånar den borgerliga regeringen pengar till skattesänkningar? De stjäl dem inte ur pensionsfonder som ni rödgröna gjorde och de ökar inte heller statsskulden som ni rödgröna gjorde - för att ni skulle kunna leverera en välfärd som var sämre än den vi har idag!

Så varifrån lånar man pengar till skattesänkningar för låginkomsttagarna?


De rödgröna: "Men det finns ingen naturlag som säger att Sverige ska klara sig sämre än genomsnittet i Europa."

Stora ord från de tre partier som inte lyckades sänka arbetslösheten under en 12 år lång global högkonjunktur!  Det enda ni skapade var massarbetslöshet, utanförskap med över en miljon människor och fattigdom - trots att ni sög ur oss världens högsta skatter!

Det hjälpte inte med höja skatter då, Sahlin, Wetterstrand/Erikssson och Ohly! Och vad har ni då kommit fram till är framgångsreceptet för Sverige i en global ekonomisk kris? Jo, ni vill höja skatterna!

Ni säger att den moderatledda regeringens politik inte fungerar. Men då räknar ni ju inte med de 200,000 människor som gick från utanförskap innan den globala ekonomiska krisen slog till. Denna massiva minskning borgar för att det var en framgångsrik jobbskapande formel. Och ni har ju själva kopierat större delen av den blå jobbpolitiken så så dåligt kan ni ju egentligen inte tycka att den är.

Att ett litet exportberoende land som Sverige klarat sig så bra som vi gjort beror enbart på att den borgerliga regeringen tagit ansvar för statsfinanserna och skattepengarna! Om ni rödgröna hade fått bestämma hade vi nu suttit med två gigantiska förlustföretag i knät och med en statsskuld som skulle slå ert egna rekord från 2005!

De rödgröna: "Resurserna behöver nu användas till jobbskapande åtgärder."

8,4 miljarder har precis satsats för jobbskapande åtgärder! Trots att vi inte har världens högsta skatter! Trots att vi går igenom den värsta globala ekonomiska krisen på 80 år! Vi har en bättre välfärd nu utan er rödgröna straffbeskattning av arbetarna!

Samtidigt så satsas pengar på kommunerna. Dubbelt så mycket som SKL begärt! Detta trots att vi inte har världens högsta skatter! Hur går det ihop, Mona och kompani?

De rödgröna: "Regeringens skattesänkningar har varit ineffektiva och orättvisa. Regeringen har skapat en stor och växande klyfta i beskattningen mellan olika grupper i samhället."

Fel! Det var den rödgröna regeringen som vidgade klyftorna mer än någonsin enligt en rapport från LO. Att stoppa en sådan utveckling är svårt på bara tre år och när vi har den värsta globala ekonomisk krisen på 80 år.

Ni skulle gjort något åt det när ni hade chansen under 12 år av högkonjunktur och världens högsta skatter! När ska ni vara modiga nog att erkänna att er politik inte fungerar?

Att ni tycker att det är orättvist att de med lägst inkomst får störst skattesänkningar är inget annat än skrämmande! Väldigt skrämmande!

De rödgröna: "Till exempel betalar nu en pensionär en högre skatt än en löntagare med samma inkomst. Det tycker vi är fel. "

Nej, ni tycker inte det är fel. Ni tycker det är en "straffbeskattning" att pensionärer betalar en skatt som ligger flera hundralappar lägre än när ni hade regeringsmakten. Ni tycker alltså att pensionärer och arbetare bestraffades av era skatter!

Samtidigt vill ni höja dessa skatter om ni få chansen. Det är ett förbluffande hyckleri som ni tre partier representerar!

De rödgröna: "Man kan inte i ett läge när sjuksköterskor och lärare sägs upp välja att prioritera sänkta skatter på lånade pengar. Det är inte ansvarsfullt."

Sänkta skatter skapar konsumtion vilket leder till fler arbetstillfällen. Det är enkel matematik. Att ni vill höja skatterna för sjuksköterskorna för att "rädda välfärden" när det redan bevisats att vi får en bättre välfärd med sänkta skatter är ett hån mot Sveriges arbetare!

Att höja skatterna för att hitta på 200,000 underbetalda jobb inom offentliga sektorn är inte heller lösningen - men ändå finns det med i era planer och manifest. Det skapar bara fattigdom - den fattigdom som ni fördubblade mellan 2002-2006!

De rödgröna: "Den borgerliga skattesänkningspolitiken saknar svenska folkets stöd. Novus Opinion har på vårt uppdrag frågat ett representativt urval av 1000 svenskar om de anser att det är rätt eller fel att staten lånar mer pengar samtidigt som inkomstskatterna sänks."

Det är en i grunden felaktigt ställd fråga. Den borgerliga regeringen lånar INTE pengar för att sänka skatterna. Ni kan ju inte heller redogöra för detta påstående. Så det är väl taget ur luften eller helt enkelt påhittat?

Men det intressanta är ju att detta var exakt det ni gjorde 2005. Ni ökade på statsskulden för att kunna sänka arvs- och gåvoskatten. Och sedan tog ni bort förmögenhetsskatten för mångmiljardärer som H&M:s Stefan Persson - med lånade pengar! Som vanligt när ni anklagar andra så är ni själva skyldiga!

Det var ni rödgröna som satt och lånade pengar för att sänka skatterna för miljardärer. Det är ju just snyggt, Mona!?

Men det var ju också ni rödgröna som stängde ner kärnkraftverk och tvingade EU:s femte smutsigaste kolkraftverk i Jänschwalde att gå för fullt! Det var ju just snyggt, Maria och Peter!?

Dessutom saknar er politik stöd bland svenska folket. Så här säger SIFO:s undersökning som gjordes nyligen:

- 92% är nöjda med den skattenivå de betalar idag!
- 11% av svenska folket vill att deras skatter ska höjas!
- 51% gillar inte heller att ni vill göra vanligt folk hem till förmögenheter igen!

Svenska folket är alltså mycket nöjda med den politik som Allians för Sverige drivit. Man är mycket nöjda med att de har kryssat Sverige igenom en global ekonomisk kris - som är den värsta på 80 år - på ett mycket smärtfritt sätt.

Det är sådan verklig handlingskraft som i slutändan kommer att ge Alliansregeringen fortsatt förtroende 2010! Inte rödgröna svartmålningar och bittert missnöje!==============================================

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

politik, mona sahlin, moderaterna, val 2010, regeringen, skatter, vänsterpartiet, stockholm, alliansen, centerpartiet, miljöpartiet, fredrik reinfeldt, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna kristdemokraterna
budget

0 kommentarer:

Skicka en kommentar