Det är det här striden i valet 2010 kommer att handla om

2009-09-21

Det märks att vi närmar oss valår. Retoriken blir allt mer tillspetsad. I dagens debatt om regeringens höstbudget gick debatten het. Hårda ord haglade fram och tillbaka. Riktigt intressant blir den ekonomiska debatten när alternativen är framtagna. Just nu saknas de. Hela debatten rör sig kring regeringens budget. Oppositionen menar att den är dålig och alliansen menar att den är bra. Konstigt vore annars.

Regeringen satsar mycket resurser på välfärden. Regeringen rekordsatsar 10 miljarder kronor på att värna välfärden i kommuner och landsting. För Örebro läns landsting innebär detta över 152 miljoner kronor i tillskott nästa år för att värna välfärdens kärna. Mellan 2010-2012 kommer landstinget att ytterligare tillföras hela 242 miljoner kronor.

Det här är ett positivt besked som innebär att vi i Örebro läns landsting kan satsa ytterligare på välfärdens nyckelverksamheter. Dagens besked visar också att alliansregeringen tar ansvar för den långsiktiga välfärden genom att förbättra landstingets förutsättningar att värna sjukvården. Vi får nu möjlighet att satsa ytterligare på att förbättra sjukvården och att korta vårdköerna.

Den rådande finansiella krisen har orsakat en ansträngd ekonomisk situation för Sveriges kommuner och landsting. Örebro läns landsting står inför stora utmaningar med både stor omflyttning och en allt äldre befolkning. Genom regeringens rekordsatsning får vi nu utökade möjligheter att möta dessa utmaningar. Beskedet innebär att vi kan fortsätta att föra en långsiktig och ansvarsfull politik genom att ytterligare förbättra kvaliteten i våra verksamheter, lågkonjunkturen till trots.

De viktiga satsningar på jobben, utbildningen och de sänkta skatterna är sammantaget en politik vars syfte är att minska följderna av krisen. Det handlar om att se till att arbetslösheten inte biter sig fast på en hög nivå.

Ekonomiskt så ser Sveriges finanser stabila ut. Jämför med andra länder så ligger Sverige väldigt bra till. När man hör oppositionen kan man tro annat. Deras retorik stämmer faktiskt inte. Och det är väl just här som valet 2010 avgörs. Ekonomin, jobben och värnandet om välfärdens kärna. Vem kommer vinna väljarnas förtroende i dessa frågor? Vems verklighetsbeskrivning kommer väljarna att köpa? Det kommande halvåret kommer slaget och debatten vara hård i dessa frågor. Anledningen är lika enkel som självklar, det är här striden kommer stå och det är valet kommer att avgöras.


Inlägget skrivet av Kent Persson (m)


politik, mona sahlin, moderaterna, val 2010, regeringen, skatter, vänsterpartiet, stockholm, alliansen, centerpartiet, miljöpartiet, fredrik reinfeldt, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna kristdemokraterna
budget


0 kommentarer:

Skicka en kommentar