Den borgerliga regeringens budgetar

2009-09-18

Höstbudget 2009

Regeringens höstbudget för 2009 innehåller tre stora reformpaket.

Reformer för jobb och företagande
I höstbudgeten går regeringen vidare och utökar jobbskatteavdraget med ett tredje steg. Regeringen fortsätter således att sänka skatten för alla som arbetar och mest för de med låga eller medelstora inkomster. Totalt innebär jobbskatteavdragens tre delar att cirka 97 procent av alla heltidsarbetande fått skattesänkningar på över 1 000 kronor i månaden.

Regeringen sänker också skatten för de grupper som betalar statlig inkomstskatt. Nivån för att betala statlig inkomstskatt höjs till en nivå som gör att t ex många TCO-medlemmar endast behöver betala kommunalskatt. Sammantaget sänks inkomstskatten med 15 miljarder.

Reformpaketet för jobb och företagande innehåller också satsningar på bland annat

 • Sänkta företagsskatter
 • Lättare administrativ börda för företagen
 • Förbättrad konkurrens
 • Entreprenörsutbildning inom högskolan
 • Arbete för nyanlända invandrare

Reformer för att rusta Sverige för framtiden
Regeringen gör offensiva satsningar inom områden som förskola, forskning, infrastruktur och miljö:

 • Höjd kvalitet i förskolan
 • Barnomsorgspeng
 • Särskild satsning på matematik, naturvetenskap och teknik
 • Gymnasial lärlingsutbildning,
 • Fortbildningssatsning för lärare samt en
 • Förstärkt satsning på yrkesutbildning
 • Resurstillskott till svensk forskning på 15 miljarder
 • Stora satsningar på infrastruktur
 • Höjt anslag för den s.k. miljöbilspremien
 • Satsningar på klimatet, Östersjön och Västerhavet

Reformer för att förstärka välfärden
Regeringen föreslår flera satsningar som förstärker den svenska välfärden:

 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Ytterligare 650 miljoner per år till psykiatrisk vård och omsorg
 • Vårdgaranti
 • Sjukvårdsmiljard
 • Satsningar på äldreomsorgen och socialtjänsten
 • Satsningar på att minska brottsligheten och att skapa ett tryggare Sverige, bl a genom ökade resurser Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården.

Mot detta står en opposition som lägger fram splittrade förslag om kraftigt höjda skatter och höjda bidrag. Det riskerar jobben, svensk ekonomi och löntagarnas marginaler.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar