Färg före funktion!

2009-09-24

Mona Sahlin vill införa en förmögenhetsskatt med ett golv och ett tak. Vi vet ännu inte exakt var taket och golvet ska ligga. Men låt oss ta ett hypotetiskt exempel där förmögenhetsskatten är en procent av inkomster mellan fem och femtio miljoner. Vilka dynamiska effekter skulle en sådan skatt ha?

Antag att en företagare som tillverkar rattmuffar har en förmögenhet på fem miljoner och funderar på att arbeta en timme extra för att därmed tjäna en tusenlapp. I detta fall skulle hon passera gränsen för förmögenhetsskatt och avkastningen av den extra arbetstimmen blir det diskonterade värdet av den förväntade förmögenhetsskatten på extrainkomsten.

Säg att förmögenhetsskatten uppgår till en procent och att diskonteringsräntan är tio procent. Då blir den marginella avkastningen av den extra arbetstimmen niohundra kronor.

Antag att det finns en annan företagare, som också tillverkar rattmuffar och som redan har en förmögenhet på femtio miljoner kronor. Den tillkommande förmögenheten över femtio miljoner beskattas inte och företagarens marginalskatt är därmed noll kronor på inkomster över denna nivå. Om denna företagare arbetar en timme extra blir den marginella avkastningen 1 000 kronor.

Är det rimligt, ur samhällets perspektiv, att rika företagare ska ha en konkurrensfördel gentemot fattiga företagare? För att få samma konkurrensförutsättningar som den rika företagaren måste ju den fattiga företagaren först tjäna ihop en förmögenhet på femtio miljoner kronor.

En förmögenhetsskatt med en övre gräns blir, ekonomiskt sett, lite som att kräva en licens för att bedriva företagande. Man måste komma över en viss förmögenhetsnivå för att få lika bra villkor som de företag som redan är verksamma i branschen.

Ingen politiker skulle naturligtvis komma på en så urbota dum idé som att göra företagande licenspliktigt. Det luktar skråväsende. Men när ett förslag med liknande effekter uttrycks som en skatt på rika kan det bli en del av Socialdemokraternas valplattform. Och så kan det gå när man sätter färg före funktion.

Inlägget skrivet av Den hälsosamme ekonomisten.politik, mona sahlin, moderaterna, val 2010, regeringen, skatter, vänsterpartiet, stockholm, alliansen, centerpartiet, miljöpartiet, fredrik reinfeldt, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna, kristdemokraterna, twinglyBookmark and Share

0 kommentarer:

Skicka en kommentar