Jobba Sverige ur krisen!

2009-09-28Här är några av de stora satsningar som regeringen gör i budgeten.

Mer pengar till välfärden i kommuner och landsting
Regeringen föreslår att statsbidragen till kommuner och landsting höjs tillfälligt med 10 miljarder kr för 2010. Totalt har Alliansregeringen förstärkt kommunsektorns ekonomi med 38 miljarder kr sedan 2006.

Stora satsningar på Sverige som kunskapsnation
Högskolan byggs ut med 10 000 platser. Den svaga konjunkturen sammanfaller med att stora ungdomskullar lämnar gymnasiet. Söktrycket till den högre utbildningen är därför högre än på många år. Att människor när konjunkturen är svag väljer att utbilda sig är i grunden bra. Väl utbildade står vi bättre rustade när vändningen kommer.

Sänkt skatt för arbetande och pensionärer
I budgeten föreslår regeringen ett fjärde steg i jobbskatteavdraget. Denna gång får alla som arbetar en skattesänkning på i genomsnitt 200 kr i månaden. Den största procentuella skattesänkningen tillfaller precis som tidigare låg- och medelinkomsttagare. Regeringen föreslår också att alla pensionärer får sänkt skatt. De som har de lägsta pensionerna får den procentuellt största skattesänkningen.

Socialpolitiska satsningar
Regeringen satsar på äldreboendestöd om 500 miljoner kronor om året, som också får användas till en ny boendeform, trygghetsboenden. Nu lanseras också en nationell cancerstrategi.
Även det sista steget i rehabiliteringskedjan, så att personer med sjukpenning ska få försörjning och insatser från Arbetsförmedlingen för att kunna återgå i någon form av sysselsättning, införs.

Rekordstora tillskott till rättsväsendet
Rättsväsendet får ett tillskott på ytterligare 4 miljarder kronor för 2009 och 2010. Det innebär att Alliansen totalt under mandatperioden kommer att ha höjt de årliga anslagen till rättsväsendet med drygt 5 miljarder kronor, en rekordstor ökning. Med den här satsningen uppfyller vi vallöftet om att Sverige ska ha 20 000 poliser.

Infrastruktursatsning ger fler jobb
Regeringen har redan tidigare gjort betydande satsningar på infrastruktur då 417 miljarder avsattes för infrastruktur åren 2010-2021. Dessutom har en viktig närtidssatsning gjorts, där angelägna projekt har snabbats på eller tidigarelagts. Nu avsätts ytterligare 1,6 miljarder till både vägar och järnvägar.

Förbättrat företagsklimat
Ett företagarpaket läggs i budgeten. För att förbättra för småföretagen och göra det billigare att anställa sänks egenavgifterna med 5 procentenheter. Det blir också extra pengar för satsningar på kulturella och kreativa näringar och unga innovatörer. Dessutom förstärks den social tryggheten för företagare.

Höjda studiemedel
Sverige har ett generöst studiestödsystem. Ändå har många studenter svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi föreslår i budgeten därför en höjning av studiemedlen. För en heltidsstudent innebär förslaget 350 kronor mer i plånboken varje månad från 1 januari

Klimatet i fokus
Regeringen förlänger i budgeten insatserna för anslaget internationella klimatinvesteringar genom ytterligare 200 miljoner kronor för 2012. Vidare fortsätter satsningarna på klimatanpassning. Den tidigare beslutade forskningssatsningen på energiområdet fortsätter. Regeringens havsmiljösatsning fortsätter och stärks med ytterligare 105 miljoner för 2012.

Tid för borgerlig kulturpolitik
I samband med kulturbudgeten presenterades den första borgerliga kulturpropositionen. Alliansregeringens kulturpolitik sätter barn och unga, kulturarvet och nyskapande kultur i fokus. Skapande skola föreslås byggas ut från årskurserna 7-9 till 4-6. Regeringen inrättar en fortsättning på Framtidens kultur s.k. Kulturbryggan. En offensiv bibliotekssatsning genomförs.

Biståndet
Alliansregeringen blir den första svenska regering som uppnår enprocentmålet över en hel mandatperiod. 2010 sjunker visserligen biståndsbudgeten med 7 % men under krisåret 2009 beräknas biståndet närma sig 1,1 % av BNI, den högsta nivån någonsin.


Källa: www.folkpartiet.se


politik, mona sahlin, moderaterna, val 2010, regeringen, skatter, vänsterpartiet, stockholm, alliansen, centerpartiet, miljöpartiet, fredrik reinfeldt, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna, kristdemokraterna, twingly


Bookmark and Share

0 kommentarer:

Skicka en kommentar