Sex frågor som Mona Sahlin måste svara på!

2009-09-25

  1. S + V + Mp kan inte ens enas om betyg i skolan, kärnkraften eller skatter. Hur ska ni kunna enas om vad FRA-lagen ska ersättas med?

  2. Flera forskare säger nu att man inte kan garantera integriteten om man vill ha ett fungerande FRA. Men du påstår ändå att ni socialdemokrater, kommunister och miljöpartister ska kunna göra det. Hur då?

  3. Ni vill "riva upp och göra rätt från början" - det innebär ju att det var ni som gjorde fel en gång i tiden. Då borde ni veta vad som bör rättas till. Vad var det ni gjorde fel i FRA-lagen som inte redan har åtgärdats?

  4. Menar du verkligen att ni socialdemokrater gjorde ett så dåligt grundarbete med FRA-lagen så att trots att man gjort över 40 förbättringarna så kränks medborgarnas personliga integritet så pass mycket att det är "under all kritik" i dina ögon?

  5. Om ni nu gjorde grundarbetet så dåligt förra gången - att det krävs att man nu "river upp och gör rätt från början" - anser du att ni är de bäst lämpade att göra detta grundarbete?

  6. Känner du till några fler lagar - som inte kan användas som slagträ mot regeringen eller som valfläsk - som har ett så dåligt grundarbete att det krävs att man "river upp och gör rätt från början"?

1 2 3 4 5 6 7 8

politik, mona sahlin, moderaterna, val 2010, regeringen, skatter, vänsterpartiet, stockholm, alliansen, centerpartiet, miljöpartiet, fredrik reinfeldt, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna, kristdemokraterna, twingly


Bookmark and Share

0 kommentarer:

Skicka en kommentar