Allians för Sverige håller vad de lovar!

2009-09-16

Här är några av de viktigaste vallöftena som genomförts av Allians för Sverige:

 • Sänkt inkomstskatt (jobbavdrag). Har genomförts i fyra steg.

 • Nystartsjobb för arbetslösa. Läs mer om effekterna här.

 • Skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Här är reglerna.

 • Slopad fastighetsskatt. Ersatt av kommunal fastighetsavgift.

 • Halverad arbetsgivaravgift för unga.

 • Sänkt ersättning i sjukförsäkringen och a-kassan.

 • Miljöbilspremie. Den är nu ersatt av slopad fordonsskatt för miljöbilar.

 • Ny betygsskala och betyg från årskurs sex.

 • Nationella prov från årskurs tre.

 • Vårdnadsbidrag.

 • Jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen.

 • Fler poliser. 2008 fanns 455 fler än åren tidigare. 20 000 poliser kommer finnas 2010.

 • Högkostnadsskydd för tandvård över 3.000 kronor.


Källa: Riksdag och Departement