Den rödgröna bluffen

2009-10-02


Foto: Screenshot

Idag tog utskottet sitt beslut gällande förändringarna i FRA. De rödgröna reserverar sig. Men de bluffar.

De påstår att de vill riva upp FRA och man får då känslan av att FRA ska skrotas. Så är det inte alls. De vill bara ersätta den med en ny lag som ska komma till efter en parlamentarisk utredning. Vi får väl se vad som händer när riksdagen ska behandla ärendet, men detta är faktiskt politik när den är som sämst. Ett grumligt röstfiske från de rödgröna.


http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&sourceid={84214383-4AED-4DB9-8A23-069D960F52DB}

Motion signerat av Lars Ohly, Mona Sahlin, Peter Eriksson mfl. daterad 16 juni 2009.

  1. Riksdagen avslår proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om att upphäva lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om att upphäva 6 kap. 19 a § och 6 kap. 21 § 3 i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om att upphäva 2 § andra stycket andra meningen i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet.
  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omedelbart tillsätta en parlamentarisk utredning om utformningen av en ny lagstiftning om signalspaning.

Inlägget skriver av Kent Persson (m).


Läs även Niklas Frykmans inlägg: "Riksdagen måste fälla FRA-klagen" och Olah Örtengrens inlägg: "Är grunden i FRA verkligen så dålig?"

1 2 3

politik, mona sahlin, moderaterna, val 2010, regeringen, skatter, vänsterpartiet, stockholm, alliansen, centerpartiet, miljöpartiet, fredrik reinfeldt, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna, kristdemokraterna, twingly


Bookmark and Share

0 kommentarer:

Skicka en kommentar