Låt papperslösa teckna sjukvårdsförsäkring!

2009-10-05


Foto: sxc

Ibland dyker det upp frågor som är så svåra att de nästan är omöjliga att svara på. Frågan om "de papperslösa och vård" är en sådan fråga. Det är en fråga som har en mycket stark konflikt inbyggd i sig.


Så här skriver bland andra den gamle folkpartiledaren Bengt Westerberg, Henry Ascher och Paul Hunt i DN:

”Regeringen måste ändra sig om papperslösas sjukvård. Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna när det gäller vård till papperslösa. De papperslösa tillhör de mest sårbara grupperna i Sverige och är just dem som de internationella mänskliga rättigheterna är till för att skydda.

Barnen får i dag tillgång till sjukvård, men inte deras föräldrar eller andra vuxna. De får ändå viss hjälp, med frivilliga insatser från vårdpersonal som följer sin yrkesetik. Men dessa insatser är ingen hållbar lösning.

För ett och ett halvt år sedan lovade Sveriges regering att tillsätta en utredning om sjukvård för gömda flyktingar och andra som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd. Man har inom regeringen ännu inte lyckats enas om direktiven till utredningen. Av uttalanden från företrädare för regeringspartierna har framgått att det beror på att Moderaterna motsätter sig att papperslösa överhuvudtaget ska ha rätt till sjukvård.

Statsminister Fredrik Reinfeldt redovisade nyligen skälen för Moderaternas motstånd i en intervju i radio-Ekot.
Jag förstår Bengt! Jag kan förstå de medmänskliga argumenten - att hjälpa människor som är i behov av vård! Det förstår även Fredrik Reinfeldt! Men det har Bengt och kompani med kirurgisk precision skurit bort ur sin artikel för att fabricera en syndabock i statsministern och regeringen. Man har tagit bort början och slutet på Fredrik Reinfeldts uttalande - i Ekot ang. de papperslösa:

"Reglerad. Regler. Om de i realiteten används på det sättet att...varje besked att man inte får stanna leder till att man gömmer sig och faktiskt lever i ett slags skugglandskap, utan att egentligen ha tillstånd att vara här, men ändå gör anspråk på skattefinansierad välfärd, barnen ska gå i skola, all sjukvård ska vara tillgänglig, då skapar vi parallella Sverige som jag i grunden inte tror långsiktigt är ett klokt svar....Även om det kortsiktiga alltid är - att hjärtat säger att den som behöver vård ska få det."
Den feta kursiva texten är det som Bengt och kompani valde att inte ta med i sitt "DN-åtal" mot regeringen. Bengt Westerberg valde alltså att skära ut hjärtat på statsministern för att förstärka ett "motstånd" mot deras "behjärtansvärda intentioner". Han valde att förvandla statsministerns sunda fundering och frågeställning till en diabolisk och kall åsikt.

Att medvetet framställa någon som hjärtlös och kall för att bevisa sin egen poäng är både fult och orent spel. Det är propaganda.

Visst finner väl också Bengt Westerberg frågan svår och inte alls så självklar? Visst finner han väl också det ganska orimligt och orättvist att personer som befinner sig på olagliga grunder i ett land ska kunna utnyttja den skattefinansierade välfärden - samtidigt som man vill hjälpa dem så gott det går!? Kan man inte känna ett dilemma och en konflikt i denna frågan?

För mig är dilemmat fortsatt intressant - så jag sökte på nätet och hittade ganska snabbt att i USA så har Barack Obamas "Health Care Reform" valt att inte inkludera de papperslösa i reformen - så där finner Bengt och kompani inte heller något stöd för sina åsikter. I Westerbergs bok så bryter president Obama mot de mänskliga rättigheterna lika mycket som statsminister Reinfeldt. Men jag är tveksam till att Westerberg någonsin skulle framställa Obama som lika hjärtlös som han framställer Reinfeldt.

Jag sökte vidare på nätet och hittade denna information:


Men vänta lite nu. 68 procent har inte sjukförsäkring. Det måste innebära att 32% av de papperslösa har en sjukförsäkring! Hur det fungerar i praktiken vet jag inte men uppenbarligen så kan papperslösa teckna sjukförsäkring i USA. Kan inte det vara svaret på frågan? Lösningen på dilemmat, Bengt, Fredrik och alla andra!?

Varför inte låta de papperslösa teckna sjukvårdsförsäkring, enligt amerikansk modell, i Sverige. Så får de papperslösa tryggheten i att få fullständig vård vid behov - samtidigt som de inte utnyttjar den skattefinansierade välfärden! Alla blir vinnare!

Jag har svårt att se några nackdelar. Hur är det med dig, Bengt?INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGREN (M)

1 2 3 4

politik, val 2010, regeringen, alliansen, samhälle, demokrati, valet 2010, de rödgröna, twingly, alliansregeringen, riksdagen, alliansregeringen, papperslösaBookmark and Share

4 kommentarer:

gustaf sa...

Perfekt. Men det maste val kunna galla ocksa mig, som infodd svensk? Precis som den "papperslose" slipper jag betala skatt och tecknar istallet privata forsakringar. Eller menar du att det bara ar manniskor som befinner sig illegalt i sverige som ska fa denna mojlighet att inte bidra till de gemensamma forsakringarna?

Absolut, Gustaf! Låter som en utmärkt idé men svårt om inte omöjligt att genomföra i Sverige.

gustaf sa...

Sakert, men varfor noja sig med att plocka den lagt hangande frukten? Tyvarr ar det ju ingen nattvaktarstat med lika regler for alla du foresprakar. Vad du tycks vilja skapa ar ett parallellsamhalle for vissa, ett samhalle dar vi ar olika infor lagarna och dar regelbrott uppmuntras istallet for att beivras.

Bluffat dig in landet eller domd till utvisning for valdtakt? Ingen fara pa taket, gom dig bara som "papperslos" sa ska vi se till att inga uppgifter om dig kommer till myndigheternas kannedom nar du tecknar dina privata forsakringar.

Visst, det finns alltid scenarion som kan stjälpa alla slags teorier. Detta är också en sådan teori men som väl funkar rätt bra i praktiken i USA?

Men det är kanske som du säger - att det förutsätter att man har samma sjukförsäkringssystem som man har i USA?

Skicka en kommentar